Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Zomerlezen voorkomt leesdip

Docenten maken regelmatig mee dat kinderen tijdens de zomervakantie achteruit zijn gegaan in hun leesvaardigheid. De leesdip kan worden voorkomen met programma's die het lezen tijdens de vakantie stimuleren.

Lezen: kwestie van gen en omgeving

Genetische aanleg blijkt bepalender voor de leesvaardigheid dan omgevingsinvloeden. Toch heeft het zin om het lezen bij kinderen te stimuleren. Ongeveer 33% van de verschillen in leesvaardigheid wordt verklaard door impulsen van buitenaf.

Nationale Voorleeswedstrijd: 50% bereik

Dit schooljaar doen ruim 200.000 kinderen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd, door zelf voor te lezen of te luisteren naar een klasgenootje. De campagne bereikt de helft van de basisscholen en groep 7- en 8-leerlingen in Nederland - en dat is voor het vierde jaar op rij.

dBos geeft het lezen een boost

44% van de basisscholen en 8% van de middelbare scholen huisvesten een Bibliotheek op school. Met positief effect, zo blijkt uit promotie-onderzoek van de Universiteit Leiden. Dankzij dBos gaan kinderen lezen leuker vinden, vaker lezen en worden ze leesvaardiger.

Boeken bieden ontspanning

Nederlanders lezen in de eerste plaats boeken om zichzelf te ontspannen. Op ruime afstand volgen leesmotieven als persoonlijke ontwikkeling, verdrijven van verveling en genieten van taal. Lezers van literaire boeken hebben de meeste verschillende beweegredenen.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

10 februari 2015

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden.

24 november 2014

Scriptieprijs Stichting Lezen bekroont een internationaal vergelijkende studie over de voorwaarden voor effectieve leesbevordering in openbare bibliotheken.

13 oktober 2014

Voor lang niet alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is het lezen van studieboeken even gemakkelijk. Voor menigeen levert de tekst begripsproblemen op. Educatieve uitgevers kunnen de problemen helpen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen, waarop Gerdineke van Silfhout donderdag 16 oktober promoveert aan de Universiteit van Utrecht.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?

onderzoek naar redenen en oplossingen

Lezen in de vrije tijd is goed voor de taalontwikkeling van een kind en bevordert onderwijssucces. Voor veel kinderen is de drempel om te lezen echter hoog; zij kunnen het wel, maar doen het niet.