Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesbevordering op school loont

Scholen doen er goed aan te investeren in leesmotivatie. Leesbevorderingsprogramma's zorgen ervoor dat leerlingen meer plezier krijgen in lezen en leesvaardiger worden. Dat blijkt uit een meta-analyse van 88 onderzoeken in het basis- en voortgezet onderwijs.

dBos geeft lezen een boost

De Bibliotheek op school (aanwezig op 36% van de basisscholen) levert winst voor het lezen. Leerlingen gaan lezen leuker vinden, vaker lezen en worden leesvaardiger. Kinderen met een niet-westerse achtergrond boeken vooruitgang op hun woordenschat.

Leestijd jongeren: ruime halvering

13- tot 19-jarigen zijn tussen 2013 en 2015 ruim de helft minder tijd gaan besteden aan lezen, zo blijkt uit Media:Tijd. Dat geldt voor boeken, kranten en tijdschriften. De oorzaak? Er zijn steeds meer jongeren die zelden tot nooit lezen in hun vrije tijd.

De leestijd blijft dalen

De tijd die Nederlanders besteden aan lezen is tussen 2013 en 2015 gedaald van 5,2 naar 4,8 uur per week, zo blijkt uit Media: Tijd. De trend die in de jaren 50 inzette blijft daarmee intact. Alleen nieuwsberichten op websites en in apps winnen aan leestijd.

Laaggeletterdheid exclusief op vmbo

Een groot deel van de kinderen op de lagere schoolniveaus is laaggeletterd, zo blijkt uit PISA. Het gaat om minstens de helft in het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte stroming van het vmbo, en om ruim één op de drie op kaderberoeps.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

8 december 2016

PISA-ONDERZOEK 2015 VERSCHENEN

11 november 2016

Scriptie over lezersprofiel van vijftienjarigen bekroond met Scriptieprijs Leesbevordering

15 april 2016

Stichting Lezen heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente invulling gegeven aan twee nieuwe bijzondere leerstoelen voor onderzoek dat leidt tot meer kennis over leesbevordering.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Een verkenning van de beschikbare literatuur over het lezen, en met name over het literaire lezen, in de 21e eeuw.

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?