Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Boeken bieden ontspanning

Nederlanders lezen in de eerste plaats boeken om zichzelf te ontspannen. Op ruime afstand volgen leesmotieven als persoonlijke ontwikkeling, verdrijven van verveling en genieten van taal. Lezers van literaire boeken hebben de meeste verschillende beweegredenen.

Media:Tijd: Leestijd jongeren slinkt

De Nederlandse bevolking leest met 43 minuten per dag nagenoeg evenveel als twee jaar geleden. De jongste generatie is echter de helft minder tijd gaan besteden aan lezen. Dat komt vooral doordat er meer 13- tot 19-jarigen zijn die vrijwel nooit lezen.

dBos geeft het lezen een boost

Ruim vier op de tien basisscholen in Nederland huisvest een Bibliotheek op school. Met positief effect, zo blijkt uit promotie-onderzoek van de Universiteit Leiden. Dankzij dBos gaan kinderen lezen leuker vinden, vaker lezen en worden ze leesvaardiger.

Nationale Voorleeswedstrijd: 50% bereik

Dit schooljaar doen ruim 200.000 kinderen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd, door zelf voor te lezen of te luisteren naar een klasgenootje. De campagne bereikt de helft van de basisscholen en groep 7- en 8-leerlingen in Nederland - en dat is voor het vierde jaar op rij.

Van fictie naar empathie

Het wordt al eeuwen beweerd, maar de laatste jaren groeit ook het wetenschappelijk bewijs. Mensen die regelmatig fictie lezen, kunnen zich beter inleven in andere mensen. En dat positieve effect ontstaat al in de kindertijd.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

10 februari 2015

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden.

24 november 2014

Scriptieprijs Stichting Lezen bekroont een internationaal vergelijkende studie over de voorwaarden voor effectieve leesbevordering in openbare bibliotheken.

13 oktober 2014

Voor lang niet alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is het lezen van studieboeken even gemakkelijk. Voor menigeen levert de tekst begripsproblemen op. Educatieve uitgevers kunnen de problemen helpen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen, waarop Gerdineke van Silfhout donderdag 16 oktober promoveert aan de Universiteit van Utrecht.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?

onderzoek naar redenen en oplossingen

Lezen in de vrije tijd is goed voor de taalontwikkeling van een kind en bevordert onderwijssucces. Voor veel kinderen is de drempel om te lezen echter hoog; zij kunnen het wel, maar doen het niet.