Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Bij literatuur staat leerling centraal

Docenten zien literaire competentie en leesplezier als de belangrijkste doelstellingen van het literatuuronderwijs. De canon en literatuurgeschiedenis hebben een lagere prioriteit. 70% van de docenten stelt de verplichte leeslijst samen in overleg met de leerlingen.

Opnieuw record Lezen voor de Lijst

Driekwart van de docenten Nederlands gebruikt de website Lezen voor de Lijst, gebaseerd op het model voor literaire competentie van Theo Witte. De bezoekersaantallen groeiden in 2016 voor het vierde jaar op rij, naar bijna 900.000.

Vaste voet voor vrij lezen

Het kwartiertje 'vrij lezen' is niet meer weg te denken uit de schoolbanken. Het aantal basisscholen dat leerlingen dagelijks een boek naar keuze laat lezen is verdubbeld tot 82%. Bij zes op de tien middelbare scholen maakt vrij lezen structureel deel uit van het lesprogramma.

Succesvol jaar voor bibliotheken

Het aantal leden stabiliseerde en er werden meer boeken uitgeleend. De uitleningen van e-boeken verdubbelden zelfs. 2015 was voor de openbare bibliotheeksector één van de beste jaren sinds de eeuwwisseling.

Zomerlezen voorkomt leesdip

Docenten maken regelmatig mee dat kinderen tijdens de zomervakantie achteruit zijn gegaan in hun leesvaardigheid. De leesdip kan worden voorkomen met programma's die het lezen tijdens de vakantie stimuleren.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

10 februari 2015

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden.

24 november 2014

Scriptieprijs Stichting Lezen bekroont een internationaal vergelijkende studie over de voorwaarden voor effectieve leesbevordering in openbare bibliotheken.

13 oktober 2014

Voor lang niet alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is het lezen van studieboeken even gemakkelijk. Voor menigeen levert de tekst begripsproblemen op. Educatieve uitgevers kunnen de problemen helpen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen, waarop Gerdineke van Silfhout donderdag 16 oktober promoveert aan de Universiteit van Utrecht.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Een verkenning van de beschikbare literatuur over het lezen, en met name over het literaire lezen, in de 21e eeuw.

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?