Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Vaste voet voor vrij lezen

Het kwartiertje 'vrij lezen' is niet meer weg te denken uit de schoolbanken. Het aantal basisscholen dat leerlingen dagelijks een boek naar keuze laat lezen is verdubbeld tot 82%. Bij zes op de tien middelbare scholen maakt vrij lezen structureel deel uit van het lesprogramma.

Succesvol jaar voor bibliotheken

Het aantal leden stabiliseerde en er werden meer boeken uitgeleend. De uitleningen van e-boeken verdubbelden zelfs. 2015 was voor de openbare bibliotheeksector één van de beste jaren sinds de eeuwwisseling.

Zomerlezen voorkomt leesdip

Docenten maken regelmatig mee dat kinderen tijdens de zomervakantie achteruit zijn gegaan in hun leesvaardigheid. De leesdip kan worden voorkomen met programma's die het lezen tijdens de vakantie stimuleren.

Media:Tijd: Leestijd jongeren slinkt

De Nederlandse bevolking leest met 43 minuten per dag nagenoeg evenveel als twee jaar geleden. De jongste generatie is echter de helft minder tijd gaan besteden aan lezen. Dat komt vooral doordat er meer 13- tot 19-jarigen zijn die vrijwel nooit lezen in hun vrije tijd.

Lezen: kwestie van gen en omgeving

Genetische aanleg blijkt bepalender voor de leesvaardigheid dan omgevingsinvloeden. Toch heeft het zin om het lezen bij kinderen te stimuleren. Ongeveer 33% van de verschillen in leesvaardigheid wordt verklaard door impulsen van buitenaf.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

10 februari 2015

Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus, beiden verbonden aan de Universiteit Leiden.

24 november 2014

Scriptieprijs Stichting Lezen bekroont een internationaal vergelijkende studie over de voorwaarden voor effectieve leesbevordering in openbare bibliotheken.

13 oktober 2014

Voor lang niet alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is het lezen van studieboeken even gemakkelijk. Voor menigeen levert de tekst begripsproblemen op. Educatieve uitgevers kunnen de problemen helpen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen, waarop Gerdineke van Silfhout donderdag 16 oktober promoveert aan de Universiteit van Utrecht.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Een verkenning van de beschikbare literatuur over het lezen, en met name over het literaire lezen, in de 21e eeuw.

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?