Leesbevordering 2.0

De e-reader, tablet en smartphone kunnen het imago van boeken onder kinderen, jongeren en jongens verbeteren. Verrijkte kinderboeken stimuleren vaders om voor te lezen.

Imagoverbetering

E-boeken worden op de tablet en smartphone niet gelezen vanuit een leeshonger, maar vanuit een affiniteit met digitale media. Deze gadgets bieden leesbevorderaars de kans om aarzelende lezers te bereiken. Kinderen en jongeren, met name jongens, zijn over het algemeen technologisch voorlopers, maar weinig fervente boekenlezers. Hun liefde voor elektronische gagdets kan een ingang zijn om hen enthousiast te maken voor boeken (Bakker, 2013).

De leesbeleving van de tablet blijft echter achter bij die van de e-reader. Op basis daarvan ligt het voor de hand om dit unifunctionele leesapparaat te promoten. Er bestaan aanwijzingen dat ook de e-reader boeken populair kan maken onder aarzelende lezers. Tieners van 15 en 16 jaar prefereren de e-reader boven het gedrukte boek, wat met name geldt voor jongens en weinig gemotiveerde lezers (Tveit & Mangen, 2014). Jongens tussen de 11 en 14 jaar krijgen meer plezier in lezen dankzij de e-reader (Miranda, Williams-Rossi, Johnson, McKenzie, 2011). Hetzelfde geldt voor groep 8-leerlingen die het apparaat een heel schooljaar mogen gebruiken. Dat ze in de loop van het jaar minder vaak gaan lezen van de e-reader, geeft wel aan dat de verrassing van het 'nieuwe' wat terugloopt (Stiftung Lesen, 2011).

Voorlezen

Duitse ouders denken dat verrijkte kinderboeken het lezen kunnen bevorderen. De filmpjes, spelletjes en andere extra's die de tekst aanvullen, prikkelen het leesplezier van kinderen. Ook motiveren de boeken vaders om (vaker) voor te lezen. Aangezien vaders meer feeling hebben met technologische snufjes, zijn zij beter thuis in de nieuwe boekvormen. Digitaal en ‘analoog’ voorlezen sluiten elkaar niet uit. Duitse ouders die voorlezen uit e-boeken, blijven dat ook doen van papier (Stiftung Lesen, 2012).