Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Digitalisering

Hoe ziet het leesgedrag van digitale schermapparaten, zoals smartphones, tablets en e-readers, eruit? En wat zijn de implicaties en gevolgen van de digitalisering?

E-boek nadelig voor tekstbegrip

Lezers begrijpen digitale boeken minder diepgaand dan papieren boeken. Drie recente meta-analyses van 54, 33 en zeventien studies vinden kleine effecten in het nadeel van lezen van het scherm. Het negatieve effect geldt in het bijzonder voor informatieve teksten.

Leesplatforms populair onder jongeren

Een meerderheid van de Nederlanders bezoekt weleens een lees- of schrijfplatform op internet, zoals de Online Bibliotheek, GoodReads of Wattpad. Het zijn in het bijzonder jongeren die online verhalende en informatieve teksten lezen en schrijven.

E-boek trekt meer lezers

45% van de Nederlanders leest weleens een e-boek, terwijl dit het jaar ervoor 41% was. De populariteit van de smartphone als leesapparaat groeit. Dit blijkt uit de kwartaalmeting van het consumentenonderzoek waarin Stichting Lezen partner is.

Voorlees-app verslaat prentenboek

Digitale kinderboeken hebben unieke voordelen voor de taalontwikkeling. Een meta-analyse van 43 studies wijst uit dat bewegend beeld en geluid het verhaal duidelijker illustreren dan stilstaande prenten. Een digitale tutor helpt kinderen zich te concentreren bij het zelf lezen.

Meeste e-boeken gratis verkregen

De meeste e-boeken krijgt men in bezit door ze te ruilen of gratis te downloaden. De betaalde kanalen winnen wel terrein. Er zijn minder mensen die e-boeken verkrijgen via illegale kanalen dan muziek en films.

Digitaal voor meer leesplezier?

De e-reader en de tablet kunnen het imago van boeken bij kinderen verbeteren. Dat is het geval als het lezen op deze apparaten actief wordt gestimuleerd.

Digitaal geletterd worden

Digitale geletterdheid wordt hoofdzakelijk bepaald door printgeletterdheid. Hiernaast spelen zoek- en navigatievaardigheden een rol. Kinderen blijken teksten met hyperlinks op het internet ('hyperteksten') vrijwel even goed te begrijpen als lineaire teksten.

Magazine: De nieuwe lezer

Door de digitalisering zijn mensen minder en anders gaan lezen. Dit is wat er regelmatig wordt beweerd, maar klopt het ook? En bieden digitale media naast bedreigingen ook kansen voor het lezen?

Magazine: Digitaal lezen, anders lezen?

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we al anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan met het vertrouwde papier?