Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Digitalisering

Het lezen van teksten van digitale schermapparaten, zoals smartphones, tablets en e-readers, en de implicaties en gevolgen van de digitalisering.

Digitaal voor meer leesplezier?

De e-reader en de tablet kunnen het imago van boeken bij kinderen verbeteren. Dat is het geval als het lezen op deze apparaten actief wordt gestimuleerd.

Voorlees-app verslaat prentenboek

Digitale kinderboeken hebben unieke voordelen voor de taalontwikkeling. Een meta-analyse van 43 studies wijst uit dat bewegend beeld en geluid het verhaal duidelijker illustreren dan stilstaande prenten. Een digitale tutor helpt kinderen zich te concentreren bij het zelf lezen.

Meeste e-boeken gratis verkregen

De meeste e-boeken krijgt men in bezit door ze te ruilen of gratis te downloaden. De betaalde kanalen winnen wel terrein. Er zijn minder mensen die e-boeken verkrijgen via illegale kanalen dan muziek en films.

Leesbeleving papier en digitaal

E-boeken ontberen de tastzin en het knispergenot van papier. Dat lijkt nadelen te hebben voor de verwerking van de tekst. Het schakelen naar andere applicaties (‘taskswitchen’) komt de betrokkenheid bij de tekst niet ten goede. 

Jongeren lezen minder - van papier én digitaal

13- tot 19-jarigen zijn tussen 2013 en 2015 ruim de helft minder tijd gaan besteden aan lezen, zo blijkt uit Media:Tijd. Dat geldt voor boeken, kranten en tijdschriften, en zowel van papier als van het scherm.

Weinig beweging in lezen e-boeken

Het leesgedrag van e-boeken vertoont een zeer stabiel beeld. Het aantal digitale lezers schommelt tussen de 35% en 40%, de e-reader en tablet zijn de populairste devices en de leestijd ligt op 6 minuten per dag. Dat zijn de feiten sinds 2013.

Magazine: Digitaal lezen, anders lezen?

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we al anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan met het vertrouwde papier?