Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Goede (voor)leesadviezen krijgt u in de boekhandel en de bibliotheek. Ook boekbesprekingen in kranten en tijdschriften kunnen behulpzaam zijn. Ook op internet is er veel te vinden, bijvoorbeeld:

Boekenzoeker - hier kan iedereen terecht voor uitgebreide tips

WhyILoveThisBook - bekende en onbekende lezers vertellen waarom ze van een boek houden