Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Wilt u meedoen aan de scriptieprijs? Dat kan, als u een masterscriptie heeft geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op leesbevordering. Hieronder vallen diverse onderzoeksthema’s: de leescultuur, leesmotivatie en -gedrag, leesbegrip, lezersprofielen, de sociale of maatschappelijke functie van lezen, digitaal lezen, lezen in relatie tot andere media etc.

Lees meer over de scriptieprijs Leesbevordering in het reglement.