Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesbevordering

Hoe kan het lezen voor het plezier onder kinderen en volwassenen worden gestimuleerd? De leesbevordering omvat tal van activiteiten en programma's die bewezen effectief zijn.

Deskundige docent zet in op relatie

De deskundigheid van docenten wordt behalve door vakkennis ook bepaald door sociale vaardigheden. Leerkrachten die erin slagen om warme, nabije relaties op te bouwen met hun leerlingen, stimuleren de leesmotivatie en de leesprestaties.

Kwispellezen vergroot leesvaardigheid

Van Dale nomineerde kwispellezen als Woord van het Jaar 2018. Kwispellezen is het 'teksten voorlezen aan een speciaal getrainde hond, waarvan de non-verbale feedback (bv. kwispelen) als leesstimulans wordt ervaren.' Hiervoor bestaat wetenschappelijk bewijs.

Bibliotheek (op school) is leesmotor

Kinderen die regelmatig naar de openbare bibliotheek gaan, hebben een positievere houding tegenover lezen. De aanwezigheid van een bibliotheek op school stimuleert behalve het leesplezier ook de leesprestaties.

Omgeving doet genen bloeien

De genetische aanleg verklaart 66% van de verschillen in leesvaardigheid tussen kinderen. Een deel van het effect van leesopvoeding door ouders is een kwestie van erfelijkheid. Tegelijkertijd zou het genetisch potentieel niet tot wasdom komen zonder de invloed van ouders en docenten.

Leesopvoeding maakt lezer, ook online

De leesopvoeding thuis stimuleert het leesgedrag. Kinderen van ouders die voorlezen en boeken in huis hebben, lezen vaker gedrukte boeken. Uit recent onderzoek blijkt dat ze ook vaker teksten lezen op internet, van e-mails tot nieuwsberichten.

Jongens scoren met lezen

Mannelijke rolmodellen inzetten, een passend boekenaanbod creëren en genderstereotypen doorbreken. Dat zijn de ideeën waarvoor wetenschappers bewijs hebben gevonden om jongens tot lezen te stimuleren.

Zomerlezen voorkomt leesdip

Docenten maken regelmatig mee dat kinderen tijdens de zomervakantie achteruit zijn gegaan in hun leesvaardigheid. De leesdip kan worden voorkomen met programma's die het lezen tijdens de vakantie stimuleren.

Magazine: De seksekloof

Jongens hebben een leesachterstand op meisjes. Is lezen niets voor hen of krijgen ze niet de juiste handreikingen? Een zoektocht naar verklaringen voor de seksekloof en ideeën om deze te overbruggen.