Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesbevordering

Het stimuleren van het lezen bij kinderen en volwassenen, met als doel dat zij lezen beschouwen als een leuke en zinvolle (vrije)tijdsbesteding.

Deskundige docent zet in op relatie

De deskundigheid van docenten wordt behalve door vakkennis ook bepaald door sociale vaardigheden. Leerkrachten die erin slagen om warme, nabije relaties op te bouwen met hun leerlingen, stimuleren de leesmotivatie en de leesprestaties.

Leesopvoeding maakt lezer, ook online

De leesopvoeding thuis stimuleert het leesgedrag. Kinderen van ouders die voorlezen en boeken in huis hebben, lezen vaker gedrukte boeken. Uit recent onderzoek blijkt dat ze ook vaker teksten lezen op internet, van e-mails tot nieuwsberichten.

Omgeving doet genen bloeien

De genetische aanleg verklaart 66% van de verschillen in leesvaardigheid tussen kinderen. Een deel van het effect van opvoeding blijkt feitelijk een kwestie van erfelijkheid. Toch zou het genetisch potentieel niet tot wasdom komen zonder de invloed van ouders en docenten.

Jongens scoren met lezen

Mannelijke rolmodellen inzetten, een passend boekenaanbod creëren en genderstereotypen doorbreken. Dat zijn de ideeën waarvoor wetenschappers bewijs hebben gevonden om jongens tot lezen te stimuleren.

Bibliotheek is leesmotor

Kinderen die regelmatig naar de bibliotheek gaan, hebben een positievere houding tegenover lezen. Een bibliotheek op school stimuleert behalve het leesplezier ook de leesprestaties.

Zomerlezen voorkomt leesdip

Docenten maken regelmatig mee dat kinderen tijdens de zomervakantie achteruit zijn gegaan in hun leesvaardigheid. De leesdip kan worden voorkomen met programma's die het lezen tijdens de vakantie stimuleren.

Mama, ik vind dat boek zo leuk!

Hetzelfde verhaaltje nog eens voorlezen? Kinderen stellen die vraag regelmatig aan hun ouders. En het loont, zo blijkt uit nieuw promotieonderzoek. Herhaald voorlezen vergroot de woordenschat én zorgt voor een diepgaander begrip.

Magazine: De seksekloof

Jongens hebben een leesachterstand op meisjes. Is lezen niets voor hen of krijgen ze niet de juiste handreikingen? Een zoektocht naar verklaringen voor de seksekloof en ideeën om deze te overbruggen.