Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesbevordering

Hoe kan het lezen voor het plezier onder kinderen en volwassenen worden gestimuleerd? De leesbevordering omvat tal van activiteiten en programma's die bewezen effectief zijn.

Ouder-kindprogramma's stimuleren lezen

Er zijn leesbevorderingsprogramma's die gezinnen steun geven in de leesopvoeding. De ontluikende geletterdheid van kinderen groeit dankzij deze interventies, in het bijzonder bij het risico op taalachterstanden. Enkel het geven van boeken blijkt reeds effectief.

Kwispellezen vergroot leesvaardigheid

Van Dale nomineerde kwispellezen als Woord van het Jaar 2018. Kwispellezen is het 'teksten voorlezen aan een speciaal getrainde hond, waarvan de non-verbale feedback (bv. kwispelen) als leesstimulans wordt ervaren.' Hiervoor bestaat wetenschappelijk bewijs.

Zomerlezen voorkomt leesdip

Docenten maken regelmatig mee dat kinderen tijdens de zomervakantie achteruit zijn gegaan in hun leesvaardigheid. De leesdip kan worden voorkomen met programma's die het lezen tijdens de vakantie stimuleren.

Deskundige docent zet in op relatie

De deskundigheid van docenten wordt behalve door vakkennis ook bepaald door sociale vaardigheden. Leerkrachten die erin slagen om warme, nabije relaties op te bouwen met hun leerlingen, stimuleren de leesmotivatie en de leesprestaties.

Bibliotheek is leesmotor

Kinderen die regelmatig naar de openbare bibliotheek gaan, hebben een positievere houding tegenover lezen en doen vaker mee aan leesbevorderingsprogramma's. De beschikbaarheid van een bibliotheekpas stimuleert behalve het leesplezier ook de leesprestaties.

Omgeving doet genen bloeien

De genetische aanleg verklaart 66% van de verschillen in leesvaardigheid tussen kinderen. Een deel van het effect van leesopvoeding door ouders is een kwestie van erfelijkheid. Tegelijkertijd zou het genetisch potentieel niet tot wasdom komen zonder de invloed van ouders en docenten.

Jongens scoren met lezen

Mannelijke rolmodellen inzetten, een passend boekenaanbod creëren en genderstereotypen doorbreken. Dat zijn de ideeën waarvoor wetenschappers bewijs hebben gevonden om jongens tot lezen te stimuleren.

Magazine: Leesopvoeding

Het lezen van boeken wordt van generatie op generatie overgedragen. Maar hoe vindt dit proces plaats? En op welke wijze kunnen ouders, grootouders en professionele leesbevorderaars het lezen bij kinderen stimuleren?

Magazine: De seksekloof

Jongens hebben een leesachterstand op meisjes. Is lezen niets voor hen of krijgen ze niet de juiste handreikingen? Een zoektocht naar verklaringen voor de seksekloof en ideeën om deze te overbruggen.