Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leescultuur

Welke partijen en personen bieden ondersteuning bij het lezen? De leescultuur bestaat uit de boekhandels, bibliotheken, scholen, kinderdagverblijven en gezinnen die dit in Nederland doen.

Voorleescoördinator op kwart kinderopvang

26% van de kinderopvanginstellingen beschikt over een voorleescoördinator. Ruim de helft geeft aandacht aan voorlezen in het beleidsplan, terwijl 17% een eigen voorleesplan maakt. Dit blijkt uit het vierjaarlijkse stand van zaken onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

Jaaroverzicht leesbevordering

BoekStart bereikt vier op de tien jonge ouders, De Nationale Voorleeswedstrijd de helft van de basisscholen en de Inktaap een op de tien middelbare scholen. Een overzicht van de jaarcijfers voor leesbevordering in 2019.

Leescoördinator op twee derde basisscholen

63% van de basisscholen in Nederland beschikt over een leescoördinator. Ruim de helft geeft aandacht aan leesbevordering in het beleidsplan, terwijl 38% een eigen leesplan maakt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

Afzet boeken daalt onder 40 miljoen

In 2019 zijn er voor het eerst in vijf jaar minder boeken verkocht dan het jaar ervoor. Het aandeel van e-boeken groeide opnieuw, naar 8% van de afzet, evenals dat van webwinkels, naar 37% van de afzet.

Leden en uitleningen dalen, ook onder jeugd

Het aantal leden van de openbare bibliotheek daalde in 2018 met 2%, het aantal uitgeleende gedrukte boeken met 6%. Onder de jeugd liep het aantal leden voor het eerst sinds 2005 terug. Bij de online bibliotheek zorgde het luisterboek voor groei.

dBos geeft lezen een boost

De Bibliotheek op school (aanwezig op 42% van de basisscholen en 20% van de vmbo-scholen) sorteert effect. Leerlingen gaan lezen leuker vinden, vaker lezen en worden leesvaardiger. Kinderen met een niet-westerse achtergrond gaan vooruit op hun woordenschat.

Twee op drie grootouders lezen voor

De campagne Lees Voort stimuleert grootouders om aan leesopvoeding te doen. Uit onderzoek blijkt dat 69% van de grootouders weleens voorleest aan hun 0- tot 12-jarige kleinkind. Ook voeren ze regelmatig boekgesprekken en zijn ze een voorbeeld door zelf te lezen.