Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesmonitor - Het Magazine

Als spin off van de website verschijnt er elk jaar een magazine rond een specifiek thema. Stichting Lezen wil met deze reeks de leescultuur duiden aan de hand van feiten en cijfers uit wetenschappelijk onderzoek.

december 2018

Leesmotivatie is de sleutel tot leessucces. Maar wat is leesmotivatie? Welke soorten leesmotivatie zijn er? Onder welke voorwaarden ontstaat leesmotivatie? En hoe kun je dit doen, kinderen helpen om uit te groeien tot gemotiveerde lezers?

september 2017

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook? En zo ja, welke opbrengsten heeft lezen dan, voor individu en samenleving?

maart 2016

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? Als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan met het vertrouwde papier? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?

september 2015

Jongens hebben al honderd jaar een leesachterstand op meisjes. Is lezen niets voor hen of krijgen ze niet de juiste handreikingen? We gaan op zoek naar verklaringen voor de seksekloof en ideeën om deze te overbruggen.

maart 2015

Nederlanders zijn de afgelopen decennia fors minder boeken gaan lezen. Wat zijn de oorzaken van deze gestage ontlezing? En gaat de digitalisering zorgen voor een heropleving van het boek?

november 2012

Het nulnummer werpt een brede blik op de leescultuur in Nederland. Wat is er bekend over het (maatschappelijk) belang van lezen en (individuele) motieven om te lezen? Hoe staat het ervoor met de leestijd, de leesvaardigheid en de leesattitude van Nederlandse kinderen en volwassenen? Welke leesbevorderende interventies zijn bewezen effectief? En hoe kunnen leesbevorderaars het lezen stimuleren in een digitale tijd?

Citeren?
Leesmonitor (2019). Leesmonitor - Het Magazine. www.leesmonitor.nu/nl/leesmonitor-het-magazine-0
Quote?
Reading Monitor (2019). Leesmonitor - Het Magazine. www.leesmonitor.nu/nl/leesmonitor-het-magazine-0