Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesmotivatie

Wat vinden mensen van lezen? Waarom lezen ze? De leesmotivatie omvat de houding van mensen tegenover het lezen, en de beweegredenen die ze hebben om te lezen.

PISA 2018: leesplezier daalt

Het leesplezier van Nederlandse 15-jarigen is tussen 2009 en 2018 gedaald. Nergens in de wereld beleven kinderen zo weinig plezier aan lezen. Dit blijkt uit nieuwe resultaten van het grootschalige, internationale PISA-onderzoek.

Meer kinderen mogen vrij lezen op school

Kinderen gaan lezen minder leuk vinden als ze ouder worden. Een van de oorzaken is het verplichte lezen om te leren. Steeds meer kinderen mogen daarom op school een zelfgekozen boek lezen. Het gaat blijkens PIRLS in 2016 om 76% van de 10-jarigen, tegen 56% in 2001. 

Boeken bieden ontspanning

Nederlanders lezen in de eerste plaats boeken om zichzelf te ontspannen. Op ruime afstand volgen leesmotieven als persoonlijke ontwikkeling, verdrijven van verveling en genieten van taal. Lezers van literaire boeken hebben de meeste verschillende beweegredenen.

Welke volwassen houden van lezen?

Hoe ouder Nederlanders zijn, hoe groter hun interesse in het literaire lezen. Er is geen verschil tussen de seksen, al hebben vrouwen wel andere literaire leesmotieven. Ook staan ze positiever tegenover voorlezen dan mannen.

Plezier groeit door positieve leeservaring

Wie tijdens het lezen aangename ervaringen opdoet, ontwikkelt een positieve leesattitude. Aangename leeservaringen zijn bijvoorbeeld een leesflow, het voelen van emoties en de eigen verbeelding.

Plezier in lezen doet lezen

Wie lezen plezierig en/of nuttig vindt, zal vaker lezen. Hetzelfde geldt voor wie graag opgaat in een verhaalwereld, emoties ervaart of meeleeft met de personages.

Magazine: Leesmotivatie

Leesmotivatie is de sleutel tot leessucces. Maar wat is leesmotivatie? Welke soorten leesmotivatie zijn er? Onder welke voorwaarden ontstaat leesmotivatie? En hoe kun je dit doen, kinderen helpen om uit te groeien tot gemotiveerde lezers?