Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesvaardigheid

Hoe goed zijn mensen in lezen? De leesvaardigheid omvat de kunde van mensen in het lezen van teksten, in verschillende media en genres.

PISA 2018: leesvaardigheid daalt

De leesprestaties van Nederlandse 15-jarigen zijn tussen 2015 en 2018 gedaald. Bijna een kwart van de kinderen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Dit blijkt uit nieuwe resultaten van het grootschalige, internationale PISA-onderzoek.

PISA: Kansenongelijkheid groeit

De kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs neemt toe. Zowel kinderen van lager opgeleide ouders als kinderen met een migratieachtergrond hebben tussen 2003 en 2018 minder sterke kansen gekregen om een vaardige lezer te worden. 

Nederlanders zeer leesvaardig

Nederlanders behoren tot de meest vaardige lezers ter wereld. Hun prestaties liggen door de jaren heen op hetzelfde niveau. Er zijn steeds meer laaggeletterden én excellente lezers.

Welke volwassenen zijn goed in lezen?

De meest vaardige lezers zijn mannen, hoger opgeleiden en mensen die in Nederland geboren zijn. Laaggeletterdheid komt met name voor onder mensen die langdurig geen werk hebben.

PISA: leesgedrag en -vaardigheid hand in hand

Het leesplezier en leesgedrag van 15-jarigen houden positief verband met de leesvaardigheid. Deze samenhang is sterker voor algemene leesactiviteiten, zoals het lezen van fictie- en non-fictie, dan voor online leesactiviteiten, zoals chatten en informatie zoeken.

Lees je slimmer

Word je van lezen een slimmer mens? Recent onderzoek naar tweelingen wijst uit van wel. De tweelingbroer- of zus die de meeste aandacht had gekregen in de leesontwikkeling, presteerde op latere leeftijd beter op verbale én non-verbale IQ-tests.