Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesvaardigheid

Hoe goed zijn mensen in lezen? De leesvaardigheid omvat de kunde van mensen in het lezen van teksten, in verschillende media en genres.

Seksekloof lezen groeit

Jongens zijn minder vaardig in lezen dan meisjes. Deze kloof is op de basisschool de laatste jaren gegroeid. Het aantal jongens dat het referentieniveau haalt is van 2016 op 2017 met 12 procentpunten gedaald, bij meisjes gaat het om 10 procentpunten.

Minder basisscholieren lezen op niveau

De leesprestaties van basis- en middelbare scholieren zijn op de lange termijn stabiel, blijkens nationale en internationale onderzoeken. Maar ten opzichte van 2016 daalt het aantal basisscholieren dat het referentieniveau haalt voor lezen.

Lees je slimmer

Word je van lezen een slimmer mens? Recent onderzoek naar tweelingen wijst uit van wel. De tweelingbroer- of zus die de meeste aandacht had gekregen in de leesontwikkeling, presteerde op latere leeftijd beter op verbale én non-verbale IQ-tests.

Alles met mate

De oude Grieken zeiden het al: doe alles met mate. Uit Cito-onderzoek blijkt dat basisscholieren die dagelijks ongeveer een half uur tot een uur lezen, computeren en/of televisiekijken, de beste prestaties boeken op begrijpend lezen.

Welke volwassenen zijn goed in lezen?

De meest vaardige lezers zijn mannen, hoger opgeleiden en mensen die in Nederland geboren zijn. Laaggeletterdheid komt met name voor onder mensen die langdurig geen werk hebben.

Nederlanders zeer leesvaardig

Nederlanders behoren tot de meest vaardige lezers ter wereld. Hun prestaties liggen door de jaren heen op hetzelfde niveau. Er zijn steeds meer laaggeletterden én excellente lezers.