Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Erik van Muiswinkel

Dagpresentator Erik van Muiswinkel is bekend als kleinkunstenaar, zanger, acteur en tv-presentator. Op tv trad hij op in programma’s als Ook dat nog, Kopspijkers en Koefnoen.Van Muiswinkel treedt regelmatig op in de theaters. Vroeger onder anderen met Diederik van Vleuten, tegenwoordig solo. Zijn meest recente voorstelling heet Schettino!.

Keynote sprekers

Angela Crott

Dr. Angela Crott is oud-onderwijzeres, historica en moeder van twee zoons. Na een studie geschiedenis in Leiden verscheen in 2004 Is mijn zoon een macho? Over het opvoeden van jongens. In dit boek staan de zoons van Angela Crott en hun vrienden centraal. In 2011 promoveerde zij op het proefschrift Van hoop des vaderlands naar ADHD’er. Het beeld van de jongen in opvoedingsliteratuur (1882-2005). Uit deze studie bleek dat het gedrag van de jongen niet is veranderd, maar wel de manier waarop de maatschappij er tegenaan kijkt. De handelsversie van dit proefschrift verscheen vorig jaar onder de titel Jongens zijn ’t. Van Pietje Bell tot probleemgeval.

Gijsbert Stoet

Dr. Gijsbert Stoet is werkzaam bij de Universiteit van Glasgow waar hij onder meer de master Psychological Studies coördineert. Zijn onderzoeksgebied is breed, maar houdt vaak verband met verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo was hij betrokken bij onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen beter kunnen multitasken dan mannen. En hij onderzocht de relatie tussen sekseverschillen en schoolprestaties. Presteren jongens en meisjes verschillend op het gebied van lezen?

Marleen Groeneveld

Dr. Marleen Groeneveld is werkzaam als Universitair Docent bij de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Zij geeft hier onder andere colleges voor het vak Vaders waarin de rol van vaders binnen de opvoeding centraal staat. Hiernaast werkt zij als onderzoeker binnen het grootschalige project Boys will be boys?, waarin de voorspellers en uitkomsten van seksespecifieke opvoedingspatronen in gezinnen met jonge kinderen worden onderzocht.

Sprekers bij deelsessie 1: Inhoudelijke workshops

Judith Maas

Judith Maas is werkzaam bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Afgestudeerd als taalkundige en bij CPS werkzaam als onderwijsadviseur op onder meer de gebieden het Jonge Kind en Ouderbetrokkenheid. Ze begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voornamelijk bij het implementeren van methodes, woordenschatontwikkeling, begrijpend luisteren en het vormgeven van ouderbetrokkenheid.  

Jolanda Hugens

Jolanda Hugens is domeinsspecialist 12 – 16 jaar bij Bibliotheek aan den IJssel en masterstudent Kunsteducatie

Wia Huisman

Wia Huisman is consulent Leesbevordering & Informatievaardigheden

Jolanda Robben

Jolanda Robben is bibliothecaris/mediacoach bij Bibliotheek Menterwolde, Pekela en Veendam

Suzanne E. Mol

Dr. Suzanne Mol is onderzoeker bij het Centrum Brein & Leren aan de VU Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op vrijetijdslezen en leesmotivatie bij kinderen en jongeren. Ook is ze geïnteresseerd in de invloed van de school- en thuisomgeving op leesgedrag en leesplezier.

John Schrijnemakers

John Schrijnemakers is trainer/coach bij Het Leesbureau. Sinds 1994 runt hij in Amersfoort de kinderboeken- en speelgoedwinkel Speelboek. John was jurylid voor de jeugdliteratuurprijs De Gouden Zoen en voor de Vlaamse manuscriptenwedstrijd Prijs Knokke Heist. Hij maakte jarenlang deel uit van de selectiecommissie voor De Jonge Jury en is bestuurslid van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs.

Auteurs bij deelsessie ronde 2 

Tjibbe Veldkamp

Tjibbe Veldkamp debuteerde in 1992 met het prentenboek Een ober van niks. Daarna volgden nog vele prentenboeken en boeken voor oudere kinderen. Voor SMS kreeg Veldkamp een Vlag en Wimpel en voor Agent en Boef en Tiffany Dop een Zilveren Griffel. Hij pleit voor meer Donald  Duck en Roald Dahl in boeken, dat wil zeggen het mag allemaal wat humoristischer, dwarser en minder lief. Daar houden kinderen van. Tjibbe Veldkamp hoopt dat veel meer vaders gaan voorlezen "Niet omdat het zou moeten uit emancipatoir oogpunt, of om de een of andere ontwikkeling van hun kind te bevorderen, maar uit een krachtiger drijfveer: gezond egoïsme. Omdat ze het gewoon heerlijk vinden om te doen".

 

Rob Ruggenberg

Rob Ruggenberg werkte bij de marine en werd in 1969 journalist. In die functie reisde hij de hele wereld rond. Tegenwoordig schrijft hij historische romans voor de jeugd. Zijn reiservaringen komen daarbij goed van pas. Voor verschillende boeken heeft hij prijzen ontvangen. Rob maakt deel uit van de ‘Schrijvers van de Ronde Tafel’, een genootschap van schrijvers van historische jeugdboeken.

Els Rooijers en Bert van der Meij

Els Rooijers en Bert van der Meij hebben samen enkele van de BOJ-boeken, Boeken Over Jongens, van Uitgeverij Zwijsen gemaakt.
Els Rooijers schrijft voor kinderen van 6 -12 jaar. Na haar debuut Prinsessenthee schreef zij tientallen andere boeken. Samen met schrijvers van het Griezelgenootschap schreef zij griezelverhalen. 
Bert van der Meij  is illustrator, striptekenaar en kunstschilder. Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar tekende hij het stripalbum Het geheime schilderij van Rembrandt

Özcan Akyol

Özcan Akyol  is schrijver en columnist. Hij schrijft onder andere voor Men’s Health, Nieuwe Revu, Playboy, Hard Gras, NRC en De Volkskrant. In 2011 debuteerde Akyol met het verhaal Zero Impact in de bundel WTF? Volwassen worden na 11 september. Dit boek gaat over jongeren die na de aanslagen op 11 september 2001 in New York opgroeien. In 2012 verscheen zijn debuutroman Eus. Het boek, dat gaat over een Turks-Nederlandse jongen uit een gastarbeidersgezin die in aanraking komt met criminaliteit en in de gevangenis belandt, werd gepresenteerd als een gedeeltelijk autobiografische ‘schelmenroman’.

Peter Zantingh

Peter Zantingh werkt als redacteur bij NRC.nl, schrijft de blog Zanti.nl en schreef de roman Een uur en achttien minuten. Dit boek werd genomineerd voor zowel de publieks- als de juryprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs in 2011. Een uur en achttien minuten is het indringende en raak geobserveerde verhaal van vier vrienden die binnen één week hun zorgeloze jeugd moeten herzien. Een aanrader voor jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, zowel jongens als meisjes.