Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Lezen, kopen en lenen in intelligente lockdown

-> Nederlanders zijn tijdens de intelligente lockdown vaker boeken gaan lezen.

-> Het aandeel van webwinkels in de boekverkopen neemt tijdens de coronacrisis sterk toe.

-> De online bibliotheek trok, met name in de eerste maand van de intelligente lockdown, meer leden en uitleningen.

-> De campagne #ikleesthuis, die het boeken lezen tijdens corona wil stimuleren, is bekend bij een kwart van de bevolking.

Tijdens de intelligente lockdown, die vanaf maart 2020 is ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, zijn fysieke bibliotheken en boekhandels in Nederland beperkt geopend geweest. Tevens heeft de overheid aan Nederlanders geadviseerd om de dagen zo veel mogelijk in en rond het huis door te brengen. Deze maatregelen hebben mogelijk gevolgen gehad voor het lezen, kopen en lenen van boeken. De resultaten van onderzoeken naar mogelijke veranderingen in het lees-, koop- en leengedrag volgen hieronder.

Het lezen van boeken lijkt op te veren

De leesfrequentie van boeken vertoont tekenen van groei in de periode van de intelligente lockdown. 25% van de lezers op wekelijkse basis (medium) is in de periode van de lockdown op (bijna) dagelijkse basis gaan lezen (heavy). 33% van de lezers op maandelijkse basis (light) is op wekelijkse basis (medium) en 15% op dagelijkse basis (heavy) gaan lezen. 88% van de lezers op dagelijkse basis (heavy) blijft op dagelijkse basis (heavy) lezen. Het onderzoek is aan het begin van juni afgenomen: de lockdown was toen twee-en-een-halve maand van kracht. Het intensere leesgedrag wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat Nederlanders de dagen vaker in en rond het huis doorbrengen (CPNB, op basis van Team Vier, 2020).

Koopgedrag verschuift naar online

Webwinkels winnen in de verkoop van boeken verder terrein tijdens de intelligente lockdown. Het aandeel in de afzet van online verkoopkanalen groeide in de eerste maand van de lockdown, tussen half maart en half april, tot boven de 50%, om in de periode tot en met eind mei rond de 45% te stabiliseren. Over heel het jaar 2019 lag het aandeel op 37%. De groei wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat, met name aan het begin van de lockdown, veel fysieke boekwinkels de deuren gesloten hielden. Een andere mogelijke oorzaak is dat Nederlanders de dagen vaker in en rond het huis doorbrengen, en hierdoor ook vaker via internet vanuit huis aankopen doen (KvB Boekwerk & GfK, 2020).

Online bibliotheek: groei aan begin lockdown

De online bibliotheek heeft aan het begin van de intelligente lockdown een groeispurt gemaakt. Tussen half maart en half april 2020 maakten 56.000 mensen een digitaal lidmaatschap aan, meer dan over heel 2019. Het aantal uitgeleende e-boeken lag in deze periode op 22.000 exemplaren per dag, terwijl dit er voorheen ongeveer 10.000 waren. Vanaf half april ontwikkelen de groeicijfers voor nieuwe digitale leden en uitleningen zich naar het niveau van voor de intelligente lockdown (Koninklijke Bibliotheek, 2020).

Tijdens de intelligente lockdown heeft de online bibliotheek, om het lezen thuis te stimuleren, in de Thuisbieb een honderdtal e-boeken gratis aangeboden. 160.000 mensen hebben de app gedownload in de maanden april en mei. Binnen de app hebben zij in deze periode in totaal 920.000 e-boeken gedownload (Koninklijke Bibliotheek, 2020).

De groei wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat fysieke bibliotheken de deuren gesloten hielden tussen half maart en half mei. Een andere mogelijke oorzaak is dat Nederlanders de dagen vaker in en rond het huis doorbrengen, en hierdoor ook via internet vanuit huis e-boeken verwerven om te lezen.

Kwart bevolking bekend met #ikleesthuis

Aan het begin van de intelligente lockdown heeft de CPNB #ikleesthuis gelanceerd om het lezen, kopen en lenen van boeken te stimuleren. Deze campagne bestond uit uitingen in kranten en tijdschriften op papier en online, buitenreclames, spotjes op radio en televisie en op sociale media. Stichting Lezen heeft binnen #ikleesthuis een overzicht samengesteld met online initiatieven om het lezen tijdens de thuisquarantaine te bevorderen. Tevens lanceerde Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel de #ikleesthuischallenge voor kinderen. Aan het begin van juni is 23% van de Nederlanders bekend met #ikleesthuis, meer dan de 17% halverwege de maand april. 36% van de Nederlanders die met de campagne in aanraking kwam, geeft aan dat #ikleesthuis aanleiding is geweest om boeken te gaan lezen (CPNB, op basis van Team Vier, 2020).

Meer op leesmonitor
Citeren?
Leesmonitor (2020). Lezen, kopen en lenen in intelligente lockdown. www.leesmonitor.nu/nl/lezen-kopen-en-lenen-in-intelligente-lockdown
Quote?
Reading Monitor (2020). Lezen, kopen en lenen in intelligente lockdown. www.leesmonitor.nu/nl/lezen-kopen-en-lenen-in-intelligente-lockdown