Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Frank Elderson, voorzitter

Lid van de directie De Nederlandsche Bank NV,  Voorzitter bestuur Stichting Nederlands Vioolconcours, Vice-voorzitter Stichting Netherlands International Music Competitions, Lid Raad van Commissarissen Vereniging Hendrick de Keyser, Lid curatorium bijzondere leerstoel Leesgedrag, Vrije Universiteit Amsterdam, Lid Advisory Board Advanced Master in Law & Finance (Hazelhoff Centre for Financial Law, Universiteit Leiden), - Lid Studiegezelschap voor Economische Politiek (SEP), Lid Advisory Board ‘Erasmus Sustainable Value Creation Platform’, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bernard Jan Verkoren, voorzitter auditcommissie

Lid van de directie JumboDiset BV en Koninklijke Jumbo BV, Voorzitter bestuur van Stichting Frontaal te Amsterdam, Penningmeester Stichting Boost Producties te Amsterdam, Secretaris Stichting IDRF (Infectious Disease Research Foundation).

Gillis Dorleijn

Voorzitter bestuur Stichting P.C. Hooftprijs, Lid bestuur Geert van Oorschotstichting.

Herman Franssen

Inspecteur Primair Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs, Lid Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (PONT2) bij de Nederlandse Taalunie.

Shay Kreuger

Journalist, radio DJ, documentairemaker, bestuurslid Roots & Routes.

Hetty Mulder

Rector van het 4e Gymnasium Amsterdam, lid van het hoofdbestuur van de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Gerlien van Dalen

Directeur-bestuurder

Gerlien van Dalen heeft de volgende nevenfuncties: lid van de Raad van Advies van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak; penningmeester van literair tijdschrift De Gids, bestuurslid van de Tiele Stichting; lid van de Raad van Advies van de faculteit Letteren Opleiding Neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen; lid van de Stuurgroep Certificering van SCOB en vice-voorzitter en penningmeester van EURead.