Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Stichting Lezen heeft elk jaar een beperkt aantal stageplaatsen. Voor onderzoeksstages op universitair niveau onderhoudt Stichting Lezen nauwe contacten met de faculteit letteren (literatuur en cultuur) van de Vrije Universiteit Amsterdam en de masteropleiding jeugdliteratuur van Tilburg University. Als u daar student bent, neemt u het beste contact op met uw opleiding om de stagemogelijkheden te onderzoeken.

Voor praktijkstages en overige onderzoeksstages kunt u contact opnemen met Roos Wolters.