Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Vaardigheid

Hoe goed zijn mensen in lezen? De leesvaardigheid omvat de kunde van mensen in het lezen van teksten, in verschillende media en genres.

Leesprestaties in PO en VO stabiel

De leesprestaties van basis- en middelbare scholieren zijn internationaal gezien bovengemiddeld goed. Nederland wordt wel door steeds meer landen voorbijgestreefd. Door de jaren heen presteren leerlingen stabiel, blijkens de onderzoeken PIRLS en PISA.

Laaggeletterdheid exclusief op vmbo

Een groot deel van de kinderen op de lagere schoolniveaus is laaggeletterd, zo blijkt uit PISA. Het gaat om minstens de helft in het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte stroming van het vmbo, en om ruim één op de drie op kaderberoeps.

Lees je slimmer

Word je van lezen een slimmer mens? Recent onderzoek naar tweelingen wijst uit van wel. De tweelingbroer- of zus die de meeste aandacht had gekregen in de leesontwikkeling, presteerde op latere leeftijd beter op verbale én non-verbale IQ-tests.

Alles met mate

De oude Grieken zeiden het al: doe alles met mate. Uit Cito-onderzoek blijkt dat basisscholieren die dagelijks ongeveer een half uur tot een uur lezen, computeren en/of televisiekijken, de beste prestaties boeken op begrijpend lezen.

Welke volwassenen zijn goed in lezen?

De meest vaardige lezers zijn mannen, hoger opgeleiden en mensen die in Nederland geboren zijn. Laaggeletterdheid komt met name voor onder mensen die langdurig geen werk hebben.

Nederlanders zeer leesvaardig

Nederlanders behoren tot de meest vaardige lezers ter wereld. Hun prestaties liggen door de jaren heen op hetzelfde niveau. Er zijn steeds meer laaggeletterden én excellente lezers.