Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Vragenlijst gebruik Leesmonitor

 
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 Compleet

Welkom bij deze vragenlijst naar het gebruik van de website Leesmonitor. Zou u de vragen zo eerlijk mogelijk willen en kunnen beantwoorden? Onder de invullers verloten wij vijf boekenbonnen van twintig euro per stuk.

Vragen enquete

In welke sector werkt u?

(meerdere antwoorden mogelijk)