Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesbevordering op school loont

Scholen doen er goed aan te investeren in leesmotivatie. Leesbevorderingsprogramma's zorgen ervoor dat leerlingen meer plezier krijgen in lezen en leesvaardiger worden. Dat blijkt uit een meta-analyse van 88 onderzoeken in het basis- en voortgezet onderwijs.

Weinig beweging in lezen e-boeken

Het leesgedrag van e-boeken vertoont een zeer stabiel beeld. Het aantal digitale lezers schommelt tussen de 35% en 40%, de e-reader en tablet zijn de populairste devices en de leestijd ligt op 6 minuten per dag. Dat zijn de feiten sinds 2013.

2016: opnieuw klinkende verkoopcijfers

Het is een traditie. De economie veert op en het boekenvak veert mee. In 2016 zijn er 40,7 miljoen boeken verkocht, 4,4% meer dan het jaar ervoor. Hieronder zijn 2,7 miljoen e-boeken. Het is het tweede jaar op rij dat de verkopen groeien.

2015: succesvol jaar voor bibliotheken

Het aantal leden stabiliseerde en er werden meer boeken uitgeleend. 2015 was voor openbare bibliotheken één van de beste jaren sinds de eeuwwisseling. Bij het e-boek zet de groei zich door in 2016, naar 2,9 miljoen uitgeleende exemplaren.

De leestijd blijft dalen

De tijd die Nederlanders besteden aan lezen is tussen 2013 en 2015 gedaald van 5,2 naar 4,8 uur per week, zo blijkt uit Media: Tijd. De trend die in de jaren 50 inzette blijft daarmee intact. Alleen nieuwsberichten op websites en in apps winnen aan leestijd.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

Naast het papieren boek komen er steeds meer digitale verhaalvormen. Wat betekent dat voor makers en producenten van literatuur? Daarover ging de expertmeeting ‘Visies op digitaal vertellen’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen op woensdag 22 maart.

8 maart 2017

Oratie bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media Eliane Segers

Oproep voor docenten die promotieonderzoek willen gaan doen naar het fictie- en literatuuronderwijs.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Een verkenning van de beschikbare literatuur over het lezen, en met name over het literaire lezen, in de 21e eeuw.

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Je hoort regelmatig beweren dat digitaal lezen anders lezen is. Hoeveel bewijs bestaat er voor deze stelling? En als we anders lezen van het scherm, welke verschillen zijn er dan? En hoe kunnen leesbevorderaars daarop inspelen?