Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Jongeren lezen minder - van papier én digitaal

13- tot 19-jarigen zijn tussen 2013 en 2015 ruim de helft minder tijd gaan besteden aan lezen, zo blijkt uit Media:Tijd. Dat geldt voor boeken, kranten en tijdschriften, en zowel van papier als van het scherm.

Van fictie naar empathie of andersom?

Fervente lezers van fictie hebben meer inzicht en inleving in anderen. Dat blijkt uit een meta-analyse van dertig studies. Maar leidt fictielezen nu tot empathie of lezen empathische mensen meer fictie? Over die vraag buigen wetenschappers zich nog.

Opnieuw record Lezen voor de Lijst

Driekwart van de docenten Nederlands gebruikt de website Lezen voor de Lijst, gebaseerd op het model voor literaire competentie van Theo Witte. De bezoekersaantallen groeiden in 2016 voor het vierde jaar op rij, naar bijna 900.000.

Bij literatuur staat leerling centraal

Docenten zien literaire competentie en leesplezier als de belangrijkste doelstellingen van het literatuuronderwijs. De canon en literatuurgeschiedenis hebben een lagere prioriteit. 70% van de docenten stelt de verplichte leeslijst samen in overleg met de leerlingen.

Lezen: kwestie van gen en omgeving

Genetische aanleg blijkt bepalender voor de leesvaardigheid dan omgevingsinvloeden. Toch heeft het zin om het lezen bij kinderen te stimuleren. Ongeveer 33% van de verschillen in leesvaardigheid wordt verklaard door impulsen van buitenaf.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren? En zo ja, op welke manieren? 

Naast het papieren boek komen er steeds meer digitale verhaalvormen. Wat betekent dat voor makers en producenten van literatuur? Daarover ging de expertmeeting ‘Visies op digitaal vertellen’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen op woensdag 22 maart.

8 maart 2017

Oratie bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media Eliane Segers

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Stand-van-zakenonderzoek naar het voorleesbeleid en de voorleespraktijk van Nederlandse kinderopvanginstellingen.

literatuurstudie naar de invloed van (re)creatief schrijven op lezen

Literatuurstudie naar de psychologische opbrengsten van lezen