Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

1 op 10 bibliotheekleden leent digitaal

Er zijn 400.000 bibliotheekleden met een digitaal lidmaatschap, 10% van het totaal aantal leden. Zij leenden in het eerste half jaar van 2017 samen 1,5 miljoen e-boeken. Daarmee lijkt de forse groei van de afgelopen jaren tot stilstand te komen.

Omgeving doet genen bloeien

De genetische aanleg verklaart 66% van de verschillen in leesvaardigheid tussen kinderen. Een deel van het effect van opvoeding blijkt feitelijk een kwestie van erfelijkheid. Toch zou het genetisch potentieel niet tot wasdom komen zonder de invloed van ouders en docenten.

Creatief schrijven voor literair lezen

Er zijn aanwijzingen dat creatief schrijven een positief effect heeft op (literair) lezen. In het literatuuronderwijs kan creatief schrijven worden ingezet om de emotionele betrokkenheid bij verhalen te vergroten. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek door Stichting Lezen.

Van fictie naar empathie of andersom?

Fervente lezers van fictie hebben meer inzicht en inleving in anderen. Dat blijkt uit een meta-analyse van dertig studies. Maar leidt fictielezen nu tot empathie of lezen empathische mensen meer fictie? 

Leesbevordering op school loont

Basis- en middelbare scholen doen er goed aan te investeren in leesbevordering. Dankzij interventies zoals de Bibliotheek op school krijgen leerlingen meer plezier in lezen en worden ze leesvaardiger. Dat blijkt uit een meta-analyse van 88 onderzoeken.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren? En zo ja, op welke manieren? 

Naast het papieren boek komen er steeds meer digitale verhaalvormen. Wat betekent dat voor makers en producenten van literatuur? Daarover ging de expertmeeting ‘Visies op digitaal vertellen’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen op woensdag 22 maart.

8 maart 2017

Oratie bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media Eliane Segers

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Stand-van-zakenonderzoek naar het voorleesbeleid en de voorleespraktijk van Nederlandse kinderopvanginstellingen.

literatuurstudie naar de invloed van (re)creatief schrijven op lezen

Literatuurstudie naar de psychologische opbrengsten van lezen