Research into reading, the promotion of reading and literature education

De VoorleesExpress werkt

De VoorleesExpress stimuleert de taal- en leesontwikkeling. Deelnemende kinderen gaan vooruit op verhaalbegrip en kennis van boeken, terwijl hun ouders vaker gaan voorlezen. Dit blijkt uit een effectstudie in opdracht van Stichting Lezen en Kunst van Lezen.

Boek op leeslijst ook gelezen

De leeslijst op de middelbare school is allang niet meer verplicht: 70% van de docenten stelt deze samen in overleg met de leerlingen. Uit nieuw onderzoek blijken de boeken voor driekwart te worden gelezen, en 63% van de titels wordt volledig uitgelezen.

Boekverkoop stabiliseert

In 2018 zijn voor het derde jaar op rij nagenoeg evenveel boeken verkocht. De afzet komt uit op 40,9 miljoen exemplaren, 0,7% minder dan het jaar ervoor. Het aandeel van e-boeken is met 7,6% eveneens nagenoeg stabiel.

Aantal jeugdleden bibliotheek blijft groeien

Openbare bibliotheken presenteren over 2017 opnieuw degelijke jaarcijfers. Het aantal leden stabiliseert zich en bij de jeugd is er lichte groei. De uitleningen van gedrukte boeken dalen, terwijl de uitleningen van e-boeken fors groeien.

E-boek nadelig voor tekstbegrip

Lezers begrijpen e-boeken minder diepgaand dan papieren boeken. Twee meta-analyses vinden een klein effect in het nadeel van het scherm. De wetenschappers zijn lid van het netwerk E-READ, dat de Stavanger Declaration publiceerde over de toekomst van lezen.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

17 April 2019

In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien.

5 April 2019

Hoe ziet de optimale jeugdcollectie er uit? Om deze vraag te beantwoorden hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een onderzoek laten uitvoeren om te kijken wat de beste omvang en samenstelling van jeugdcollecties in Nederland is.

26 September 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Effecten op woordenschat, verhaalbegrip, en de geletterde thuisomgeving

Twintig weken lang wekelijks een voorlezer over de vloer: zo werkt de VoorleesExpress. Voorlezen is namelijk niet voor alle ouders vanzelfsprekend.

Het  rapport Stilte, wij lezen hier beschrijft hoe het project vrij lezen een plek heeft gekregen op het ROC Deltion College Zwolle en wat de ervaringen van de docenten zijn.

Harry Mulisch, Tim Krabbé en W.F. Hermans zijn de drie meestgelezen auteurs in de examenklassen van het havo en vwo. Maar betekent dit ook dat ze het meest geliefd zijn?