Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesplezier Nederlands kind blijft laag

Basisscholieren vinden lezen blijkens PIRLS minder leuk dan leeftijdsgenootjes uit andere landen. Kinderen die van lezen houden, doen dat uit nieuwsgierigheid en om op te gaan in een verhaalwereld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

Leesprestaties in PO en VO stabiel

De leesprestaties van basis- en middelbare scholieren zijn internationaal gezien bovengemiddeld goed. Nederland wordt wel door steeds meer landen voorbijgestreefd. Door de jaren heen presteren leerlingen stabiel, blijkens de onderzoeken PIRLS en PISA.

Meer kinderen mogen vrij lezen op school

Kinderen gaan lezen minder leuk vinden als ze ouder worden. Een van de oorzaken is het verplichte lezen om te leren. Steeds meer kinderen mogen daarom op school een zelfgekozen boek lezen. Het gaat blijkens PIRLS in 2016 om 76% van de 10-jarigen, tegen 56% in 2001. 

Jeugd geeft voorkeur aan papier

40% van de kinderen en 49% van de jongeren leest e-boeken. Maar hun voorkeur gaat uit naar papier: voor het lezen van boeken, lange teksten en het maken van aantekeningen. Dit blijkt uit recente onderzoeken in opdracht van Stichting Lezen en Kennisnet.

Deskundige docent zet in op relatie

De deskundigheid van docenten wordt behalve door vakkennis ook bepaald door sociale vaardigheden. Leerkrachten die erin slagen om warme, nabije relaties op te bouwen met hun leerlingen, stimuleren de leesmotivatie en de leesprestaties.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

8 december 2017

Nederlandse kinderen houden minder van lezen dan leeftijdsgenootjes in andere landen. Inzetten op het vergroten van de (intrinsieke) leesmotivatie van kinderen is raadzaam: het is een bewezen effectieve manier om de leesvaardigheid te stimuleren.

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren? En zo ja, op welke manieren? 

Naast het papieren boek komen er steeds meer digitale verhaalvormen. Wat betekent dat voor makers en producenten van literatuur? Daarover ging de expertmeeting ‘Visies op digitaal vertellen’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen op woensdag 22 maart.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Het laatste grootschalige onderzoek naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren dateert van 2002. Het rapport dat voor u ligt, biedt een nieuwe stand van zaken.

Iedereen weet het: goed kunnen leren begint met goed kunnen lezen. Daarom zijn leesmotivatie en leesvaardigheid van cruciaal belang in het onderwijs. In deze bundel zijn hierover dertien artikelen samengebracht, de opbrengst van het wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen eind 2016 organiseerde onder de titel Succesvol lezen in het onderwijs.

Wat beweegt het boek? Over de opbrengsten van lezen.

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook?