Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Groei voor het boek in coronatijd

Hoe verandert het lees-, koop- en leengedrag van boeken tijdens de coronacrisis? Het blijkt dat Nederlanders vaker boeken zijn gaan lezen en meer boeken bij webwinkels zijn gaan kopen. Vooral het kinderboek zorgt voor een stijgende omzet.

Leescoördinator op twee derde basisscholen

63% van de basisscholen in Nederland beschikt over een leescoördinator. Ruim de helft geeft aandacht aan leesbevordering in het beleidsplan, terwijl 38% een eigen leesplan maakt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

PISA: Kansenongelijkheid groeit

De kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs neemt toe. Zowel kinderen van lager opgeleide ouders als kinderen met een migratieachtergrond hebben tussen 2003 en 2018 minder sterke kansen gekregen om een vaardige lezer te worden. 

Bibliotheek is leesmotor

Kinderen die regelmatig naar de openbare bibliotheek gaan, hebben een positievere houding tegenover lezen en doen vaker mee aan leesbevorderingsprogramma's. De beschikbaarheid van een bibliotheekpas stimuleert behalve het leesplezier ook de leesprestaties.

PISA: leesgedrag en -vaardigheid hand in hand

Het leesplezier en leesgedrag van 15-jarigen houden positief verband met de leesvaardigheid. Deze samenhang is sterker voor algemene leesactiviteiten, zoals het lezen van fictie- en non-fictie, dan voor online leesactiviteiten, zoals chatten en informatie zoeken.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

14 mei 2020

Na weken van thuisopvang en thuisonderwijs zijn deze weken de scholen weer open gegaan. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten pakken de draad weer op. Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Toch wordt dit nog lang niet altijd verankerd in beleid.

24 april 2020

Hoogste tijd om werk te maken van het Leesoffensief

12 februari 2020

Lezen moet voortdurend een punt van aandacht zijn op scholen. En het is belangrijk dat leraren aandacht hebben voor activiteiten die het lezen van leerlingen ondersteunen. Dat concluderen de onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit die de aanpak de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en vmbo hebben geëvalueerd.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

De nieuwe lezer: lezen in een uitdijend medialandschap’ is het onderwerp van de achtste editie van Leesmonitor Het Magazine. En of je nu bij Marshall McLuhan of dichter Dean Bowen te rade gaat; nieuwe technologie zoals digitalisering verandert onze kijk op de wereld. Maar hoe dan? Ook benieuwd?

In dit rapport wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang.

Hoe ziet de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen eruit? Deze vraag staat centraal in dit rapport en werd in kaart gebracht door Cedric Stalpers op basis van eerder onderzoek van SMB/GfK.