Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

E-boek nadelig voor tekstbegrip

Lezers die kiezen voor een e-boek begrijpen de tekst minder goed dan lezers van papier. Twee meta-analyses van respectievelijk 54 en zeventien studies vinden een ‘klein’ effect in het nadeel van het scherm. Dit effect betreft informatieve, maar niet verhalende teksten.

Ouder leest vooral voor aan jong kind

Nederlandse ouders lezen vooral voor als hun kinderen jong zijn. 95% van de ouders leest ten minste wekelijks voor aan hun 0- tot 5-jarige kind; bij 13- tot 18-jarigen is dit gedaald naar 17%. Zowel vaders als moeders lezen minder voor aan oudere kinderen.

Bibliotheek (op school) is leesmotor

Kinderen die regelmatig naar de openbare bibliotheek gaan, hebben een positievere houding tegenover lezen. De aanwezigheid van een bibliotheek op school stimuleert behalve het leesplezier ook de leesprestaties.

Fictie lezen leidt tot empathie, of...?

Bestaat er een oorzaak-gevolg-relatie tussen het lezen van fictie en het inlevingsvermogen? Een meta-analyse van veertien experimentele studies laat een klein, betekenisvol effect zien. Tegelijkertijd debatteren wetenschappers over de gebruikte onderzoeksmethoden.

Recorddeelname voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd zette op de jubileumeditie een record neer. De landelijke dekking was in 25 jaar niet zo hoog. 52% van de Nederlandse basisscholen deed mee, goed voor een bereik van naar schatting 60% van de groep 7- en 8-leerlingen.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

26 september 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

14 september 2018

Kinderen en jongeren vinden het leuk en leerzaam als ze een schrijver in de klas  krijgen.  Na afloop willen ze vaker boeken van deze schrijver lezen en zijn ze in het algemeen gemotiveerder voor lezen. Docenten merken dat een schrijversbezoek leerlingen aan het denken zet.

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

De opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs

Effecten van ingebouwde inferentievragen in prentenboeken op ouder-kind interacties en verhaalbegrip.

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.