Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

E-boek nadelig voor tekstbegrip

Lezers begrijpen e-boeken minder diepgaand dan papieren boeken. Twee meta-analyses vinden een klein effect in het nadeel van het scherm. De wetenschappers zijn lid van het netwerk E-READ, dat de Stavanger Declaration publiceerde over de toekomst van lezen.

Boekverkoop stabiliseert

De verkoop van boeken is voor het derde jaar op rij nagenoeg stabiel. De afzet komt in 2018 uit op 40,9 miljoen exemplaren, 0,7% minder dan het jaar ervoor. Een Nederlander koopt gemiddeld 2,4 boeken per jaar.

Aantal jeugdleden bibliotheek blijft groeien

Openbare bibliotheken presenteren opnieuw degelijke jaarcijfers. Het aantal leden stabiliseert zich en bij de jeugd is er lichte groei. De uitleningen van gedrukte boeken dalen, terwijl de uitleningen van e-boeken fors groeien.

Groep fervente lezers krimpt

Het aantal lezers in Nederland neemt af, en hierdoor daalt de leestijd, aldus het SCP eerder dit jaar. Een analyse van tien jaar leesgedrag, mede geïnitieerd door Stichting Lezen, laat ook een krimp zien onder de groep mensen die dagelijks en wekelijks leest.

Digitaal geletterd worden

Digitale geletterdheid wordt hoofdzakelijk bepaald door printgeletterdheid. Hiernaast spelen zoek- en navigatievaardigheden een rol. Kinderen blijken teksten met hyperlinks op het internet ('hyperteksten') vrijwel even goed te begrijpen als lineaire teksten.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

26 september 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

14 september 2018

Kinderen en jongeren vinden het leuk en leerzaam als ze een schrijver in de klas  krijgen.  Na afloop willen ze vaker boeken van deze schrijver lezen en zijn ze in het algemeen gemotiveerder voor lezen. Docenten merken dat een schrijversbezoek leerlingen aan het denken zet.

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Leesmotivatie: hoe raak je de juiste snaar?

Hoe krijgen en houden we onszelf in beweging? Wat drijft ons om bepaalde activiteiten te ontplooien, of andere activiteiten juist te vermijden? Deskundigen die zich bezighouden met motivatie, stellen zich deze vragen. 

De opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs

Effecten van ingebouwde inferentievragen in prentenboeken op ouder-kind interacties en verhaalbegrip.