Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

E-boek nadelig voor tekstbegrip

Lezers begrijpen digitale boeken minder diepgaand dan papieren boeken. Drie recente meta-analyses van 54, 33 en zeventien studies vinden kleine effecten in het nadeel van lezen van het scherm. Het negatieve effect geldt in het bijzonder voor informatieve teksten.

Leden en uitleningen dalen, ook onder jeugd

Het aantal leden van de openbare bibliotheek daalde in 2018 met 2%, het aantal uitgeleende gedrukte boeken met 6%. Onder de jeugd loopt het aantal leden voor het eerst sinds 2005 terug. Bij de online bibliotheek zorgde het luisterboek voor groei.

PISA 2018: leesplezier daalt

Het leesplezier van Nederlandse 15-jarigen is tussen 2009 en 2018 gedaald. Nergens in de wereld beleven kinderen zo weinig plezier aan lezen. Dit blijkt uit nieuwe resultaten van het grootschalige, internationale PISA-onderzoek.

PISA 2018: leesvaardigheid daalt

De leesprestaties van Nederlandse 15-jarigen zijn tussen 2015 en 2018 gedaald. Bijna een kwart van de kinderen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Dit blijkt uit nieuwe resultaten van het grootschalige, internationale PISA-onderzoek.

E-boek trekt meer lezers

45% van de Nederlanders leest weleens een e-boek, terwijl dit het jaar ervoor 41% was. De populariteit van de smartphone als leesapparaat groeit. Dit blijkt uit de kwartaalmeting van het consumentenonderzoek waarin Stichting Lezen partner is.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

17 april 2019

In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien.

5 april 2019

Hoe ziet de optimale jeugdcollectie er uit? Om deze vraag te beantwoorden hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een onderzoek laten uitvoeren om te kijken wat de beste omvang en samenstelling van jeugdcollecties in Nederland is.

26 september 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

In dit rapport onderzoekt promovendus Niels Bakker welke invloed een relatief nieuwe drager, de tablet, in de klas heeft op de ervaring met vrij lezen. Draagt de tablet bij aan een positieve leeservaring of is vooral het papieren boek geschikt om in een leesflow te komen?

Effecten op woordenschat, verhaalbegrip, en de geletterde thuisomgeving

Twintig weken lang wekelijks een voorlezer over de vloer: zo werkt de VoorleesExpress. Voorlezen is namelijk niet voor alle ouders vanzelfsprekend.

Het  rapport Stilte, wij lezen hier beschrijft hoe het project vrij lezen een plek heeft gekregen op het ROC Deltion College Zwolle en wat de ervaringen van de docenten zijn.