Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Groei voor het boek in coronatijd

Hoe verandert het lees-, koop- en leengedrag van boeken tijdens de coronacrisis? Het blijkt dat Nederlanders vaker boeken zijn gaan lezen en meer boeken bij webwinkels zijn gaan kopen. Vooral het kinderboek zorgt voor een stijgende omzet.

PISA: leesgedrag en leesvaardigheid gaan hand in hand

Het leesplezier en leesgedrag van 15-jarigen houden positief verband met de leesvaardigheid. Deze samenhang is sterker voor algemene leesactiviteiten, zoals het lezen van fictie- en non-fictie, dan voor online leesactiviteiten, zoals chatten en informatie zoeken.

Voorleescoördinator op kwart kinderopvang

26% van de kinderopvanginstellingen beschikt over een voorleescoördinator. Ruim de helft geeft aandacht aan voorlezen in het beleidsplan, terwijl 17% een eigen voorleesplan maakt. Dit blijkt uit het vierjaarlijkse stand van zaken onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

Leesplatforms populair onder jongeren

Een meerderheid van de Nederlanders bezoekt weleens een lees- of schrijfplatform op internet, zoals de Online Bibliotheek, GoodReads of Wattpad. Het zijn in het bijzonder jongeren die online verhalende en informatieve teksten lezen en schrijven.

Ouder-kindprogramma's stimuleren lezen

Er zijn leesbevorderingsprogramma's die gezinnen steun geven in de leesopvoeding. De ontluikende geletterdheid van kinderen groeit dankzij deze interventies, in het bijzonder bij het risico op taalachterstanden. Enkel het geven van boeken blijkt reeds effectief.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

14 mei 2020

Na weken van thuisopvang en thuisonderwijs zijn deze weken de scholen weer open gegaan. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten pakken de draad weer op. Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Toch wordt dit nog lang niet altijd verankerd in beleid.

24 april 2020

Hoogste tijd om werk te maken van het Leesoffensief

12 februari 2020

Lezen moet voortdurend een punt van aandacht zijn op scholen. En het is belangrijk dat leraren aandacht hebben voor activiteiten die het lezen van leerlingen ondersteunen. Dat concluderen de onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit die de aanpak de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en vmbo hebben geëvalueerd.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang.

Hoe ziet de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen eruit? Deze vraag staat centraal in dit rapport en werd in kaart gebracht door Cedric Stalpers op basis van eerder onderzoek van SMB/GfK.

Inventarisatie van online lees- en schrijfplatforms die in Nederland beschikbaar zijn.