Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

E-boek trekt meer lezers

45% van de Nederlanders leest weleens een e-boek, terwijl dit het jaar ervoor 41% was. De populariteit van de smartphone als leesapparaat groeit. Dit blijkt uit de kwartaalmeting van het consumentenonderzoek waarin Stichting Lezen partner is.

Jongere generaties lezen steeds minder

De leestijd van 13- tot 34-jarigen is tussen 2013 en 2018 met ruim een kwart gedaald. Gemiddeld lezen zij 17 minuten per dag. Jongeren tussen de 13 en 19 jaar lezen nog minder, met 10 minuten per dag. Dit blijkt uit het onderzoek Media: Tijd.

De VoorleesExpress werkt

De VoorleesExpress stimuleert de taal- en leesontwikkeling. Deelnemende kinderen gaan vooruit op verhaalbegrip en kennis van boeken, terwijl hun ouders vaker gaan voorlezen. Dit blijkt uit een effectstudie in opdracht van Stichting Lezen en Kunst van Lezen.

E-boek nadelig voor tekstbegrip

Lezers begrijpen digitale boeken minder diepgaand dan papieren boeken. Drie recente meta-analyses van 54, 33 en zeventien studies vinden kleine effecten in het nadeel van lezen van het scherm. Het negatieve effect geldt in het bijzonder voor informatieve teksten.

Boekverkoop stabiliseert

In 2018 zijn voor het derde jaar op rij nagenoeg evenveel boeken verkocht. De afzet komt uit op 40,9 miljoen exemplaren, 0,7% minder dan het jaar ervoor. Het aandeel van e-boeken is met 7,6% eveneens nagenoeg stabiel.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

17 april 2019

In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien.

5 april 2019

Hoe ziet de optimale jeugdcollectie er uit? Om deze vraag te beantwoorden hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een onderzoek laten uitvoeren om te kijken wat de beste omvang en samenstelling van jeugdcollecties in Nederland is.

26 september 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

In dit rapport onderzoekt promovendus Niels Bakker welke invloed een relatief nieuwe drager, de tablet, in de klas heeft op de ervaring met vrij lezen. Draagt de tablet bij aan een positieve leeservaring of is vooral het papieren boek geschikt om in een leesflow te komen?

Effecten op woordenschat, verhaalbegrip, en de geletterde thuisomgeving

Twintig weken lang wekelijks een voorlezer over de vloer: zo werkt de VoorleesExpress. Voorlezen is namelijk niet voor alle ouders vanzelfsprekend.

Het  rapport Stilte, wij lezen hier beschrijft hoe het project vrij lezen een plek heeft gekregen op het ROC Deltion College Zwolle en wat de ervaringen van de docenten zijn.