Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Groei voor het boek in intelligente lockdown

Hoe verandert het lees-, koop- en leengedrag van boeken tijdens de intelligente lockdown? Het blijkt dat Nederlanders vaker boeken zijn gaan lezen, meer boeken bij webwinkels kopen en in grotere getale lid zijn geworden van de online bibliotheek.

Ouder-kindprogramma's stimuleren lezen

Er zijn leesbevorderingsprogramma's die gezinnen steun geven in de leesopvoeding. De ontluikende geletterdheid van kinderen groeit dankzij deze interventies, in het bijzonder bij het risico op taalachterstanden. Enkel het geven van boeken blijkt reeds effectief.

Jaaroverzicht leesbevordering

BoekStart bereikt vier op de tien jonge ouders, De Nationale Voorleeswedstrijd de helft van de basisscholen en de Inktaap een op de tien middelbare scholen. Een overzicht van de jaarcijfers voor leesbevordering in 2019.

Voorleescoördinator op kwart kinderopvang

26% van de kinderopvanginstellingen beschikt over een voorleescoördinator. Ruim de helft geeft aandacht aan voorlezen in het beleidsplan, terwijl 17% een eigen voorleesplan maakt. Dit blijkt uit het vierjaarlijkse stand van zaken onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

Leescoördinator op twee derde basisscholen

63% van de basisscholen in Nederland beschikt over een leescoördinator. Ruim de helft geeft aandacht aan leesbevordering in het beleidsplan, terwijl 38% een eigen leesplan maakt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

14 mei 2020

Na weken van thuisopvang en thuisonderwijs zijn deze weken de scholen weer open gegaan. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten pakken de draad weer op. Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Toch wordt dit nog lang niet altijd verankerd in beleid.

24 april 2020

Hoogste tijd om werk te maken van het Leesoffensief

12 februari 2020

Lezen moet voortdurend een punt van aandacht zijn op scholen. En het is belangrijk dat leraren aandacht hebben voor activiteiten die het lezen van leerlingen ondersteunen. Dat concluderen de onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit die de aanpak de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en vmbo hebben geëvalueerd.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang.

Hoe ziet de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen eruit? Deze vraag staat centraal in dit rapport en werd in kaart gebracht door Cedric Stalpers op basis van eerder onderzoek van SMB/GfK.

Inventarisatie van online lees- en schrijfplatforms die in Nederland beschikbaar zijn.