Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Afzet boeken daalt onder 40 miljoen

In 2019 zijn er voor het eerst in vijf jaar minder boeken verkocht dan het jaar ervoor. De afzet kwam uit op 39,7 miljoen exemplaren, een daling van 3%. Het aandeel van e-boeken groeide opnieuw, naar 8% van de afzet, evenals dat van webwinkels, naar 37% van de afzet.

Leescoördinator op twee derde basisscholen

63% van de basisscholen in Nederland beschikt over een leescoördinator. Ruim de helft geeft aandacht aan leesbevordering in het beleidsplan, terwijl 38% een eigen leesplan maakt. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Lezen.

Twee op drie grootouders lezen voor

De campagne Lees Voort stimuleert grootouders om aan leesopvoeding te doen. Uit onderzoek blijkt dat 69% van de grootouders weleens voorleest aan hun 0- tot 12-jarige kleinkind. Ook voeren ze regelmatig boekgesprekken en zijn ze een voorbeeld door zelf te lezen.

Jaaroverzicht leesbevordering

De Voorleesdagen bereiken negen op de tien kinderdagverblijven, De Nationale Voorleeswedstrijd de helft van de basisscholen en de Inktaap een op de tien middelbare scholen. Een overzicht van bereikcijfers voor campagnes voor leesbevordering in 2019.

Ouder-kindprogramma's effectief

Leesbevorderingsprogramma's geven gezinnen ondersteuning in de leesopvoeding. Uit een meta-analyse van 48 studies blijkt dat de ontluikende geletterdheid van kinderen dankzij deze interventies groeit, in het bijzonder bij risico's op taalachterstanden.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

17 april 2019

In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien.

5 april 2019

Hoe ziet de optimale jeugdcollectie er uit? Om deze vraag te beantwoorden hebben Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een onderzoek laten uitvoeren om te kijken wat de beste omvang en samenstelling van jeugdcollecties in Nederland is.

26 september 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Hoe wordt leesbevordering vormgegeven op de basisschool? Op deze vraag gaven 423 leerkrachten en 200 schoolleiders antwoord.

Hoe wordt iemand een lezer en hoe blijft iemand lezen? Niet omdat het moet voor school, maar omdat het plezierig is.

Effecten van leesbevorderingsactiviteiten in het basisonderwijs en vmbo; onderzoek in het kader van een evaluatie van de Bibliotheek op school.