Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Groep fervente lezers krimpt

Het aantal lezers in Nederland neemt af, en hierdoor daalt de leestijd, aldus het SCP eerder dit jaar. Een analyse van tien jaar leesgedrag, mede geïnitieerd door Stichting Lezen, laat ook een krimp zien onder de groep mensen die dagelijks en wekelijks leest.

Aantal jeugdleden bibliotheek blijft groeien

Openbare bibliotheken presenteren opnieuw degelijke jaarcijfers. Het aantal leden stabiliseert zich en bij de jeugd is er lichte groei. De uitleningen van gedrukte boeken dalen, terwijl de uitleningen van e-boeken fors groeien.

E-boek nadelig voor tekstbegrip

Lezers die kiezen voor een e-boek begrijpen de tekst minder goed dan lezers van papier. Twee meta-analyses van respectievelijk 54 en zeventien studies vinden een ‘klein’ effect in het nadeel van het scherm. Dit effect betreft informatieve, maar niet verhalende teksten.

Ouder leest vooral voor aan jong kind

Nederlandse ouders lezen vooral voor als hun kinderen jong zijn. 95% van de ouders leest ten minste wekelijks voor aan hun 0- tot 5-jarige kind; bij 13- tot 18-jarigen is dit gedaald naar 17%. Zowel vaders als moeders lezen minder voor aan oudere kinderen.

Andere media vervangen én vullen aan

Wordt het boek verdrongen door de opkomst van andere media? Dit hangt af van de persoon in kwestie. Voor sommige mensen vervangen schermmedia het boek, voor anderen vullen ze elkaar aan.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

26 september 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

14 september 2018

Kinderen en jongeren vinden het leuk en leerzaam als ze een schrijver in de klas  krijgen.  Na afloop willen ze vaker boeken van deze schrijver lezen en zijn ze in het algemeen gemotiveerder voor lezen. Docenten merken dat een schrijversbezoek leerlingen aan het denken zet.

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

De opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs

Effecten van ingebouwde inferentievragen in prentenboeken op ouder-kind interacties en verhaalbegrip.

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.