Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Recorddeelname voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd zette op de jubileumeditie een record neer. De landelijke dekking was in 25 jaar niet zo hoog. 52% van de Nederlandse basisscholen deed mee, goed voor een bereik van naar schatting 60% van de groep 7- en 8-leerlingen.

Lezen van fictie leidt tot empathie

Fervente lezers van fictie hebben meer inzicht en inleving in andere mensen. Maar is dit verband nu oorzakelijk, en leidt fictielezen ook tot sociale vaardigheden? Een meta-analyse van veertien experimentele studies biedt hiervoor het eerste, voorzichtige bewijs.

Seksekloof lezen groeit

Jongens zijn minder vaardig in lezen dan meisjes. Deze kloof is op de basisschool de laatste jaren gegroeid. Het aantal jongens dat het referentieniveau haalt is van 2016 op 2017 met 12 procentpunten gedaald, bij meisjes gaat het om 10 procentpunten.

Minder basisscholieren lezen op niveau

De leesprestaties van basis- en middelbare scholieren zijn op de lange termijn stabiel, blijkens nationale en internationale onderzoeken. Maar ten opzichte van 2016 daalt het aantal basisscholieren dat het referentieniveau haalt voor lezen.

Andere media vervangen én vullen aan

Wordt het boek verdrongen door de opkomst van andere media? Dit hangt af van de persoon in kwestie. Voor sommige mensen vervangen schermmedia het boek, voor anderen vullen ze elkaar aan.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

19 januari 2018

Jeugd moet weer gaan lezen

8 december 2017

Nederlandse kinderen houden minder van lezen dan leeftijdsgenootjes in andere landen. Inzetten op het vergroten van de (intrinsieke) leesmotivatie van kinderen is raadzaam: het is een bewezen effectieve manier om de leesvaardigheid te stimuleren.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.

Stand-van-zakenonderzoek naar leesbevordering op het vmbo

Het laatste grootschalige onderzoek naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren dateert van 2002. Het rapport dat voor u ligt, biedt een nieuwe stand van zaken.