Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leestijd daalt, want er zijn minder lezers

Nederlanders zijn de laatste jaren opnieuw minder tijd gaan besteden aan lezen. Dit komt doordat de groep mensen die leest in de vrije tijd, kleiner wordt. Ook het aantal mensen dat op dagelijkse basis leest, krimpt.

Lezen van fictie leidt tot empathie

Fervente lezers van fictie hebben meer inzicht en inleving in andere mensen. Maar is dit verband nu oorzakelijk, en leidt fictielezen ook tot sociale vaardigheden? Een meta-analyse van veertien experimentele studies biedt hiervoor het eerste, voorzichtige bewijs.

Boekverkoop stabiliseert

De afzet van boeken is in 2017 voor het derde jaar op rij gegroeid, met 0,7% naar 41 miljoen exemplaren. Dit is minder dan de 4,5% groei die in voorgaande jaren geboekt werd. De opmars van het anderstalige boek zet door.

Seksekloof lezen groeit

Jongens zijn minder vaardig in lezen dan meisjes. Deze kloof is op de basisschool de laatste jaren gegroeid. Het aantal jongens dat het referentieniveau haalt is van 2016 op 2017 met 12 procentpunten gedaald, bij meisjes gaat het om 10 procentpunten.

Minder basisscholieren lezen op niveau

De leesprestaties van basis- en middelbare scholieren zijn op de lange termijn stabiel, blijkens nationale en internationale onderzoeken. Maar ten opzichte van 2016 daalt het aantal basisscholieren dat het referentieniveau haalt voor lezen.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

19 januari 2018

Jeugd moet weer gaan lezen

8 december 2017

Nederlandse kinderen houden minder van lezen dan leeftijdsgenootjes in andere landen. Inzetten op het vergroten van de (intrinsieke) leesmotivatie van kinderen is raadzaam: het is een bewezen effectieve manier om de leesvaardigheid te stimuleren.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.

Stand-van-zakenonderzoek naar leesbevordering op het vmbo

Het laatste grootschalige onderzoek naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren dateert van 2002. Het rapport dat voor u ligt, biedt een nieuwe stand van zaken.