Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesopvoeding maakt lezer, ook online

De leesopvoeding thuis stimuleert het leesgedrag. Kinderen van ouders die voorlezen en boeken in huis hebben, lezen vaker gedrukte boeken. Uit recent onderzoek blijkt dat ze ook vaker teksten lezen op internet, van e-mails tot nieuwsberichten.

Deskundige docent zet in op relatie

De deskundigheid van docenten wordt behalve door vakkennis ook bepaald door sociale vaardigheden. Leerkrachten die erin slagen om warme, nabije relaties op te bouwen met hun leerlingen, stimuleren de leesmotivatie en de leesprestaties.

Cijfers, cijfers, cijfers!

De Kinderboekenweek is het meest bekend, de Nationale Voorleeswedstrijd bereikt 50% van de basisscholen en via de Schrijverscentrale bezoeken auteurs jaarlijks zo'n 400.000 mensen. Een greep uit het bereik van leesbevorderingscampagnes in Nederland.

Krimp bij bibliotheken zet door

Bibliotheekleden leenden 1,5 miljoen e-boeken in het eerste half jaar van 2017. Daarmee lijkt de forse groei van de afgelopen jaren tot stilstand te komen. In 2016 kromp het aantal leden en uitleningen van gedrukte boeken opnieuw, met respectievelijk 2% en 6%.

Nederland kent kleurrijk poëzieklimaat

De manieren waarop Nederlanders in aanraking komen met poëzie, zijn zeer divers. Gedichten worden gelezen, beluisterd, geschreven, gedeeld en spontaan 'ontmoet', bijvoorbeeld op straat. Poëzie is bovendien vaker een gezamenlijke dan individuele ervaring.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

Kunnen digitale media een bijdrage leveren aan het leesgedrag van kinderen en jongeren? En zo ja, op welke manieren? 

Naast het papieren boek komen er steeds meer digitale verhaalvormen. Wat betekent dat voor makers en producenten van literatuur? Daarover ging de expertmeeting ‘Visies op digitaal vertellen’ van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen op woensdag 22 maart.

8 maart 2017

Oratie bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media Eliane Segers

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Iedereen weet het: goed kunnen leren begint met goed kunnen lezen. Daarom zijn leesmotivatie en leesvaardigheid van cruciaal belang in het onderwijs. In deze bundel zijn hierover dertien artikelen samengebracht, de opbrengst van het wetenschappelijk congres dat Stichting Lezen eind 2016 organiseerde onder de titel Succesvol lezen in het onderwijs.

Wat beweegt het boek? Over de opbrengsten van lezen.

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook?

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) onderzocht hoe volwassenen in Nederland met poëzie in aanraking komen.