Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Digitaal geletterd worden

Digitale geletterdheid wordt hoofdzakelijk bepaald door printgeletterdheid. Hiernaast spelen zoek- en navigatievaardigheden een rol. Kinderen blijken teksten met hyperlinks op het internet ('hyperteksten') vrijwel even goed te begrijpen als lineaire teksten.

Kwispellezen vergroot leesvaardigheid

Van Dale nomineerde kwispellezen als Woord van het Jaar 2018. Kwispellezen is het 'teksten voorlezen aan een speciaal getrainde hond, waarvan de non-verbale feedback (bv. kwispelen) als leesstimulans wordt ervaren.' Hiervoor bestaat wetenschappelijk bewijs.

Aantal jeugdleden bibliotheek blijft groeien

Openbare bibliotheken presenteren opnieuw degelijke jaarcijfers. Het aantal leden stabiliseert zich en bij de jeugd is er lichte groei. De uitleningen van gedrukte boeken dalen, terwijl de uitleningen van e-boeken fors groeien.

Groep fervente lezers krimpt

Het aantal lezers in Nederland neemt af, en hierdoor daalt de leestijd, aldus het SCP eerder dit jaar. Een analyse van tien jaar leesgedrag, mede geïnitieerd door Stichting Lezen, laat ook een krimp zien onder de groep mensen die dagelijks en wekelijks leest.

E-boek nadelig voor tekstbegrip

Lezers die kiezen voor een e-boek begrijpen de tekst minder goed dan lezers van papier. Twee meta-analyses van respectievelijk 54 en zeventien studies vinden een ‘klein’ effect in het nadeel van het scherm. Dit effect betreft informatieve, maar niet verhalende teksten.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

26 september 2018

Het toevoegen van vragen aan prentenboeken kan ouders helpen om interactief voor te lezen.

14 september 2018

Kinderen en jongeren vinden het leuk en leerzaam als ze een schrijver in de klas  krijgen.  Na afloop willen ze vaker boeken van deze schrijver lezen en zijn ze in het algemeen gemotiveerder voor lezen. Docenten merken dat een schrijversbezoek leerlingen aan het denken zet.

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Leesmotivatie: hoe raak je de juiste snaar?

Hoe krijgen en houden we onszelf in beweging? Wat drijft ons om bepaalde activiteiten te ontplooien, of andere activiteiten juist te vermijden? Deskundigen die zich bezighouden met motivatie, stellen zich deze vragen. 

De opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs

Effecten van ingebouwde inferentievragen in prentenboeken op ouder-kind interacties en verhaalbegrip.