Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Minder basisscholieren lezen op niveau

De leesprestaties van basis- en middelbare scholieren zijn op de lange termijn stabiel, blijkens nationale en internationale onderzoeken. Maar ten opzichte van 2016 daalt het aantal basisscholieren dat het referentieniveau haalt voor lezen.

Boekverkoop stabiliseert

De afzet van boeken is in 2017 voor het derde jaar op rij gegroeid, met 0,7% naar 41 miljoen exemplaren. Dit is minder dan de 4,5% groei die in voorgaande jaren geboekt werd. De opmars van het anderstalige boek zet door.

Andere media vervangen én vullen aan

Wordt het boek verdrongen door de opkomst van andere media? Dit hangt af van de persoon in kwestie. Voor sommige mensen vervangen schermmedia het boek, voor anderen vullen ze elkaar aan.

5,4 miljoen uitleningen in digibieb

Bibliotheekleden leenden in 2017 in totaal 3,2 miljoen e-boeken, 15% meer dan het jaar ervoor. De forse groei van voorgaande jaren komt hiermee tot stilstand. Tijdens de zomermaanden zijn in de app Vakantiebieb nog eens 2,2 miljoen e-boeken gedownload.

Leestijd daalt, want er zijn minder lezers

Nederlanders zijn opnieuw minder tijd gaan besteden aan lezen. Ze trekken in 2016 een wekelijkse 4,7 uur uit voor leesmedia, tegenover 3,4 uur in 2006. Dit komt doordat de groep mensen die leest in de vrije tijd, slinkt. Dit blijkt uit het onderzoek Lees: Tijd.

Nieuws van Stichting Lezen over leesonderzoek

Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. 

19 januari 2018

Jeugd moet weer gaan lezen

8 december 2017

Nederlandse kinderen houden minder van lezen dan leeftijdsgenootjes in andere landen. Inzetten op het vergroten van de (intrinsieke) leesmotivatie van kinderen is raadzaam: het is een bewezen effectieve manier om de leesvaardigheid te stimuleren.

Nieuwe onderzoekspublicaties van Stichting Lezen

Een evaluatieonderzoek naar de bekendheid, het bereik en de waardering van het BoekStartkoffertje onder Nederlandse ouders.

Stand-van-zakenonderzoek naar leesbevordering op het vmbo

Het laatste grootschalige onderzoek naar de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren dateert van 2002. Het rapport dat voor u ligt, biedt een nieuwe stand van zaken.