Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Ruim de helft van de bevolking leest minstens één keer per week een boek. Nederlandse basis- en middelbare scholieren hebben in vergelijking met kinderen uit andere landen een negatieve houding tegenover het lezen. Drie op de tien Nederlanders leest e-boeken naast papierenboeken. Meisjes zijn betere lezers dan jongens. De leesopvoeding van ouders blijft invloedrijk, ook in de puberteit. Ruim de helft van de Nederlanders leest wel eens voor aan een kind of aan een volwassene.

 

Screendump van Leesmonitor.nu

Als kenniscentrum leesbevordering en literatuureducatie is het onze taak om zoveel mogelijk feiten over lezen te verzamelen en waar nodig te publiceren en in te zetten in ons leesbevorderingswerk. Op lezen.nl vindt u bijvoorbeeld onder "Waarom doet lezen ertoe?" feiten over lezen. Ook onze succesfactoren zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

Leesmonitor

Een uitgebreide kennisbank over lezen vindt u op onze Leesmonitor, een website waarop we sinds 2012 feiten over lezen verzamelen. Leesmonitor is ook te volgen via Twitter. En in 2012 publiceerden we het magazine Leesmonitor, waarin de belangrijkste inzichten overzichtelijk werden verzameld. In 2015 is een tweede Leesmonitor magazine verschenen, dit keer rond het thema ontlezing.

Wetenschappelijke publicaties

Bent u student of wetenschapper, dan kunt u uw kennis over lezen verdiepen met onze wetenschappelijke publicaties, op deze website te vinden onder Lezen onderzocht