Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Gedrag

Hoe vaak lezen mensen? Hoeveel tijd besteden ze aan lezen? Het leesgedrag omvat de handelingen van mensen op het gebied van het lezen.

Ouder leest vooral voor aan jong kind

Nederlandse ouders lezen vooral voor als hun kinderen jong zijn. 95% van de ouders leest ten minste wekelijks voor aan hun 0- tot 5-jarige kind; bij 13- tot 18-jarigen is dit gedaald naar 17%. Zowel vaders als moeders lezen minder voor aan oudere kinderen.

Leestijd daalt, want er zijn minder lezers

Nederlanders zijn de laatste jaren opnieuw minder tijd gaan besteden aan lezen. Dit komt doordat de groep mensen die leest in de vrije tijd, kleiner wordt. Ook het aantal mensen dat op dagelijkse basis leest, krimpt.

Leestijd jongeren: ruime halvering

13- tot 19-jarigen zijn tussen 2013 en 2015 ruim de helft minder tijd gaan besteden aan lezen. Dit geldt voor boeken, kranten en tijdschriften. De oorzaak? Er zijn steeds meer jongeren die zelden tot nooit lezen in hun vrije tijd, zo blijkt uit het onderzoek Lees: Tijd.

Andere media vervangen én vullen aan

Wordt het boek verdrongen door de opkomst van andere media? Dit hangt af van de persoon in kwestie. Voor sommige mensen vervangen schermmedia het boek, voor anderen vullen ze elkaar aan.

Nederland kent kleurrijk poëzieklimaat

De manieren waarop Nederlanders in aanraking komen met poëzie, zijn zeer divers. Gedichten worden gelezen, beluisterd, geschreven, gedeeld en spontaan 'ontmoet', bijvoorbeeld op straat. Poëzie is bovendien vaker een gezamenlijke dan individuele ervaring.

Leestijd kinderen

Als kinderen ouder worden, gaan ze steeds minder boeken lezen, en steeds meer digitale media gebruiken. Het lezen van boeken op school neemt wél toe.

Vooral jonge mensen schrijven creatief

Ruim één miljoen Nederlanders doen aan creatief schrijven. Het gaat vooral om vrouwen, jongere mensen, hoger opgeleiden en fervente lezers. Poëzie en dagboeken zijn de meest beoefende genres.

Ontlezing: kwestie van definitie

Als whatsappen, e-mailen, twitteren en informatie zoeken op internet vormen van lezen zijn, dan lezen we meer dan ooit. Het ‘nieuwe lezen’ is vooral in zwang onder de jongere generaties.

Magazine: Van ontlezing naar digitale 'heroplezing'

Nederlanders zijn de afgelopen decennia minder gaan lezen. Wat zijn de oorzaken van deze gestage ontlezing? Gaat de digitalisering zorgen voor een heropleving van het boek?