Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Gedrag

Hoe vaak lezen mensen? Hoeveel tijd besteden zij aan lezen? Het leesgedrag omvat de handelingen van mensen op het gebied van het lezen.

Leestijd daalt, want er zijn minder lezers

Nederlanders zijn opnieuw minder tijd gaan besteden aan lezen. Ze trekken in 2016 een wekelijkse 4,7 uur uit voor leesmedia, tegenover 3,4 uur in 2006. Dit komt doordat de groep mensen die leest in de vrije tijd, slinkt. Dit blijkt uit het onderzoek Lees: Tijd.

Nederland kent kleurrijk poëzieklimaat

De manieren waarop Nederlanders in aanraking komen met poëzie, zijn zeer divers. Gedichten worden gelezen, beluisterd, geschreven, gedeeld en spontaan 'ontmoet', bijvoorbeeld op straat. Poëzie is bovendien vaker een gezamenlijke dan individuele ervaring.

Leestijd kinderen

Als kinderen ouder worden, gaan ze steeds minder boeken lezen, en steeds meer digitale media gebruiken. Het lezen van boeken op school neemt wél toe.

Vooral jonge mensen schrijven creatief

Ruim één miljoen Nederlanders doen aan creatief schrijven. Het gaat vooral om vrouwen, jongere mensen, hoger opgeleiden en fervente lezers. Poëzie en dagboeken zijn de meest beoefende genres.

Voorleesfrequentie stabiel, tijd daalt

Nederlandse ouders zijn de laatste jaren even vaak blijven voorlezen. Hun tijdsbesteding is echter gedaald, van 41 naar 27 minuten per dag. De meeste kinderen maken tussen de 0 en 2 jaar kennis met boeken. Dat blijkt uit twee recente onderzoeken.

Ontlezing: kwestie van definitie

Als whatsappen, e-mailen, twitteren en informatie zoeken op internet vormen van lezen zijn, dan lezen we meer dan ooit. Het ‘nieuwe lezen’ is vooral in zwang onder de jongere generaties.

Mediaconcurrentie? Mediasocialisatie!

Natuurlijk heeft het boek het moeilijk in een tijd van overvloedige media. Toch bestaat er weinig bewijs voor deze 'verdringingshypothese'. De verklaring voor de dalende leestijd schuilt eerder in de mediasocialisatie van opeenvolgende generaties.

Leestijd jongeren: ruime halvering

13- tot 19-jarigen zijn tussen 2013 en 2015 ruim de helft minder tijd gaan besteden aan lezen. Dit geldt voor boeken, kranten en tijdschriften. De oorzaak? Er zijn steeds meer jongeren die zelden tot nooit lezen in hun vrije tijd, zo blijkt uit het onderzoek Lees: Tijd.

Magazine: Van ontlezing naar digitale 'heroplezing'

Nederlanders zijn de afgelopen decennia minder gaan lezen. Wat zijn de oorzaken van deze gestage ontlezing? Gaat de digitalisering zorgen voor een heropleving van het boek?