Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesgedrag

Hoe vaak lezen mensen? Hoeveel tijd besteden ze aan lezen? Het leesgedrag omvat de handelingen van mensen op het gebied van het lezen.

Groep fervente lezers krimpt

Het aantal lezers in Nederland neemt af, en hierdoor daalt de leestijd, aldus het SCP eerder dit jaar. Een analyse van tien jaar leesgedrag, mede geïnitieerd door Stichting Lezen, laat ook een krimp zien onder de groep mensen die dagelijks en wekelijks leest.

Jongeren lezen steeds minder

De leestijd van 13- tot 19-jarigen is tussen 2013 en 2018 met 40% gedaald. Gemiddeld lezen zij 14 minuten per dag, terwijl het in 2013 om 23 minuten ging. Ook 20- tot 34-jarigen lezen, met 13 minuten per dag, relatief weinig. Dit blijkt uit het onderzoek Media: Tijd.

Ouder leest vooral voor aan jong kind

Nederlandse ouders lezen vooral voor als hun kinderen jong zijn. 95% van de ouders leest ten minste wekelijks voor aan hun 0- tot 5-jarige kind; bij 13- tot 18-jarigen is dit gedaald naar 17%. Zowel vaders als moeders lezen minder voor aan oudere kinderen.

Nederland kent kleurrijk poëzieklimaat

De manieren waarop Nederlanders in aanraking komen met poëzie, zijn zeer divers. Gedichten worden gelezen, beluisterd, geschreven, gedeeld en spontaan 'ontmoet', bijvoorbeeld op straat. Poëzie is bovendien vaker een gezamenlijke dan individuele ervaring.

Leestijd kinderen

Als kinderen ouder worden, gaan ze steeds minder boeken lezen, en steeds meer digitale media gebruiken. Het lezen van boeken op school neemt wél toe.

Andere media vervangen én vullen aan

Wordt het boek verdrongen door de opkomst van andere media? Dit hangt af van de persoon in kwestie. Voor sommige mensen vervangen schermmedia het boek, voor anderen vullen ze elkaar aan.

Ontlezing: kwestie van definitie

Als whatsappen, e-mailen, twitteren en informatie zoeken op internet vormen van lezen zijn, dan lezen we meer dan ooit. Het ‘nieuwe lezen’ is vooral in zwang onder de jongere generaties.

Vooral jonge mensen schrijven creatief

Ruim één miljoen Nederlanders doen aan creatief schrijven. Het gaat vooral om vrouwen, jongere mensen, hoger opgeleiden en fervente lezers. Poëzie en dagboeken zijn de meest beoefende genres.

Magazine: Van ontlezing naar digitale 'heroplezing'

Nederlanders zijn de afgelopen decennia minder gaan lezen. Wat zijn de oorzaken van deze gestage ontlezing? Gaat de digitalisering zorgen voor een heropleving van het boek?