Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Leesplezier volwassenen

-> Volwassenen lezen vooral om zichzelf te ontspannen. Hun drijfveren om literaire boeken te lezen zijn het meest divers.

-> Een gebrek aan tijd is de voornaamste reden om niet te lezen. Niet-lezers ervaren vooral een gebrek aan plezier.

-> Boeken fungeren ook als middel om een identiteit uit te drukken.

-> Ouders houden meer van lezen dan hun kinderen. Zij vinden alleen buiten spelen en sporten belangrijker voor de ontwikkeling van hun kind.

-> Het plezier en nut van voorlezen worden breed onderschreven.

Ontspanning is voornaamste leesmotief

Ontspanning is met stip de belangrijkste reden om boeken te lezen in de vrije tijd. 76% van de boekenlezers noemt dit leesmotief, op ruime afstand gevolgd door andere beweegredenen. 38% leest boeken om lekker weg te dromen, 36% om zichzelf onder te dompelen in de verhaalwereld en 29% om meer te weten te komen over bepaalde onderwerpen. 28% leest boeken om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen, 24% om de horizon en blik op de wereld te verbreden, 23% om de verveling te verdrijven en 15% om te genieten van taal. Ten opzichte van een jaar eerder daalt het aantal mensen dat boeken leest ter ontspanning, terwijl er groei is bij de motieven persoonlijke ontwikkeling en horizonverbreding (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

Lezers van literaire boeken hebben daartoe de meeste verschillende beweegredenen. Naast ontspanning, interesse en passie, scoren ook de motieven hobby en persoonlijke ontwikkeling hoog. Vergeleken met de genres spanning en streekroman wordt ontspanning minder vaak genoemd bij literaire boeken, en interesse juist vaker. Het literaire boek lijkt niet zozeer een bron van amusement als wel een middel tot reflectie en inzicht (KvB Boekwerk & GfK, 2009, meting 9).

Vooral gebrek aan tijd en plezier redenen om niet te lezen

De voornaamste reden om niet te lezen is een gebrek aan tijd. 50% van de Nederlanders boven de 15 jaar noemt dit de belangrijkste leesbarrière. Een gebrek aan interesse in lezen is, met 19% van de bevolking, de op-één-na-voornaamste drempel. Er zijn geen mensen die geen boeken lezen omdat het te duur is, ze onvoldoende informatie kunnen vinden of een beperkte keuze hebben. Dit is lager dan in de rest van Europa, waarmee de voorwaarden om te kunnen lezen in Nederland positief zijn (TNS Opinion & Social, 2013).

Nederlanders die geen boeken lezen, ervaren vooral een gebrek aan leesplezier. 47% van de niet-lezers zegt het boek te laten liggen omdat ze lezen niet leuk vinden, gevolgd door 36% die liever andere dingen doet, 30% die vaak niet de rust heeft om te lezen en 22% die er te weinig tijd voor heeft (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 47).

Lezen als 'imagebuilding'

Veel boekenliefhebbers lezen niet alleen om hun leesbehoefte te bevredigen, maar ook om uitdrukking te geven aan hun sociale identiteit. Boeken zijn naast consumptie- dus ook sociale media. Deze functie komt tot uitdrukking in de prominente plaats van de boekenkast in de huiskamer, om bezoekers te laten zien dat dit een lezende huishouding is. Door zich met boeken te vertonen in publieke ruimten, zoals de trein of bibliotheek, laten lezers zien wat ze lezen. Veel lezers willen zich onderscheiden binnen de groep. Boeken dienen voor hen om zich een expert- of kennisrol aan te meten (Kaiser & Quandt, 2015).

Ouders vinden lezen leuker dan hun kinderen

Negen op de tien ouders vindt lezen leuk en leest graag in de vrije tijd. Bijna driekwart noemt het een van de favoriete hobby’s, vindt het een belangrijke bezigheid in het gezin en praat graag met andere mensen over het gelezene. Nederlandse ouders staan op de tweede plaats van de internationale ranglijst voor leesplezier. Nederlandse kinderen vinden lezen, internationaal gezien, het minst leuk. De leeshouding van ouders is stabiel vergeleken met 2001, en gedaald in vergelijking met 2006 en 2011 (Expertisecentrum Nederlands, 2017).

61% van de ouders met thuiswonende kinderen vindt lezen en voorlezen belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind. Lezen en voorlezen worden als tweede genoemd, voor huiswerk maken (31%), knutselen, tekenen en schilderen (29%) en spelletjes spelen en puzzelen (28%). Alleen buiten spelen en sporten worden, door 66%, belangrijker gevonden voor de ontwikkeling van hun kind. Voor ouders van kinderen tot 7 jaar zijn lezen en voorlezen de belangrijkste activiteit (KvB Boekwerk & GfK, 2017, meting 42).

Voorleesattitude is positief

Nederlanders staan positief tegenover voorlezen. Dit geldt voor voorlezers én niet-voorlezers. Terwijl 86% van de voorlezers het leuk en 96% het nuttig vindt, gaat het bij niet-voorlezers om respectievelijk 36% en 68%. Zij hebben een welwillende houding, maar zetten deze dus niet om in gedrag (intern rapport Stichting Lezen & GfK, 2014).

Nederlanders onderschrijven de opbrengsten van voorlezen, zoals deze uit onderzoek naar voren komen. Acht op de tien noemt voorlezen goed voor het taalgevoel en taalbegrip alsmede voor de woordenschat. Driekwart denkt dat voorlezen de fantasie prikkelt, de vaardigheid vergroot om verhalen te begrijpen en een goede voorbereiding vormt op het zelf leren lezen. Rond de zeven op de tien vindt dat voorlezen de band tussen voorlezer en kind versterkt en het inlevingsvermogen in andere mensen versterkt. Voorlezers zijn positiever over de opbrengsten van voorlezen dan niet-voorlezers (KvB Boekwerk & GfK, 2019, meting 49).

De meeste Nederlanders vinden het een goede zaak om vroeg te beginnen met voorlezen. Over de precieze leeftijd lopen de meningen uiteen. 48% van de voorlezers beschouwt de babyleeftijd als ideaal, 38% de dreumesleeftijd. Bij de niet-voorlezers gaat het om respectievelijk 23% en 46%. Ook als kinderen zelf hebben leren lezen, kunnen ze volgens 70% van de voorlezers en 46% van de niet-voorlezers prima worden voorgelezen. 28% van de voorlezers en 15% van de niet-voorlezers vindt zelfs dat er überhaupt geen leeftijdsgrens zit aan voorlezen (intern rapport Stichting Lezen & GfK, 2014).

Meer op leesmonitor
Citeren?
Leesmonitor (2021). Leesplezier volwassenen. www.leesmonitor.nu/nl/leesplezier-volwassenen
Quote?
Reading Monitor (2021). Leesplezier volwassenen. www.leesmonitor.nu/nl/leesplezier-volwassenen