Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Motivatie

Wat vinden mensen van lezen? Waarom lezen zij? De leesmotivatie omvat de houding van mensen tegenover het lezen, en de beweegredenen die ze hebben om te lezen.

Plezier in lezen doet lezen

Wie lezen plezierig en/of nuttig vindt, zal vaker lezen. Hetzelfde geldt voor wie graag opgaat in een verhaalwereld, emoties ervaart of meeleeft met de personages.

Plezier groeit door positieve leeservaring

Wie tijdens het lezen aangename ervaringen opdoet, ontwikkelt een positieve leesattitude. Aangename leeservaringen zijn bijvoorbeeld een leesflow, het voelen van emoties en de eigen verbeelding.

Welke volwassen houden van lezen?

Hoe ouder Nederlanders zijn, hoe groter hun interesse in het literaire lezen. Er is geen verschil tussen de seksen, al hebben vrouwen wel andere literaire leesmotieven. Ook staan ze positiever tegenover voorlezen dan mannen.

Boeken bieden ontspanning

Nederlanders lezen in de eerste plaats boeken om zichzelf te ontspannen. Op ruime afstand volgen leesmotieven als persoonlijke ontwikkeling, verdrijven van verveling en genieten van taal. Lezers van literaire boeken hebben de meeste verschillende beweegredenen.

Vooral jonge kinderen houden van lezen

In het bijzonder jongere kinderen, meisjes, migranten en leerlingen op de hogere onderwijsniveaus vinden lezen plezierig. Dat kinderen minder van lezen gaan houden als ze ouder worden, komt door de opmars van 'het lezen om te leren'.

Leesplezier in de lift

Nederlandse kinderen lezen steeds minder graag. Ze bungelen onderaan in de internationele ranglijsten van PISA en PIRLS. Maar in recent onderzoek van Cito valt zowaar een plus te noteren. In groep 5 vindt 67% van de kinderen lezen leuk, in groep 8 62%. In 2005 ging het nog om respectievelijk 63% en 55%.