Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Stichting Lezen bevordert het lezen in het Nederlands en het Fries. Daarom zijn er al jaren nauwe contacten met de belangrijkste professionele organisaties in Friesland die een bijdrage leveren aan de verbetering van het leesklimaat in deze tweetalige provincie. Het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân (PLF) is daarbij het centrale schakelpunt. Organisaties die zitting hebben in het platform zijn: Tresoar, Bibliotheekservice Fryslân, Cedin, Afûk, It Fryske Boek, Partoer CMO, de Fryske Akademie, Omrop Fryslân en Stichting Lezen.

Lees meer over Stichting Lezen in het Fries.