Wie lezen er e-boeken?

Digitaal lezen ontstaat uit een honger naar lezen én naar nieuwe media. De e-reader is vooral in trek bij hongerige lezers, zoals oudere mensen en vrouwen. De tablet en smartphone worden juist omarmd door technologisch voorlopers, zoals jongere mensen. Zij lezen ook vaker met multimedia verrijkte verhalen.

E-boeken

Het lezen van e-boeken gebeurt niet alleen vanuit een affiniteit met lezen, maar ook met nieuwe mediatechnologie. E-boeklezers zijn overwegend fervente boekenlezers (van papier én digitaal) en voorlopers (‘early adopters’) op het gebied van digitale media. Daarnaast is de e-boeklezer gemiddeld wat hoger opgeleid (Bakker, 2013).

Jongere en oudere mensen verschillen niet in hun leesgedrag van e-boeken, evenmin als mannen en vrouwen (Bakker, 2013). Het beeld verandert als ook andere tekstsoorten worden meegenomen, zoals digitale kranten en tijdschriften en apps en websites. Mannen lezen vaker van deze digitale vormen dan vrouwen, en de meeste digitale lezers zijn onder de 50 jaar (Wennekers, Van Troost & Wiegman, 2016). Papieren lezers zijn juist overwegend oudere mensen.

Leesapparaten

De e-reader vormt een uitzondering in het landschap van nieuwe mediatechnologieën. Waar digitale gadgets in de regel als eerste door technologisch voorlopers worden omarmd, zijn e-readergebruikers juist fervente boekenlezers. Het zijn dan ook vooral oudere mensen en vrouwen (typische boekenlezers) die e-boeken lezen van dit apparaat. (Bakker, 2013). De e-reader wordt vooral opgepikt door mensen die ook affiniteit hebben met de oudere technologie van print (Sonck & De Haan, 2015).

De tablet en smartphone zijn vooral in trek bij e-boeklezers met een sterke affiniteit met digitale media. Het zijn dan ook vooral jongere mensen (typische technologisch voorlopers) die e-boeken lezen van deze apparaten (Bakker, 2013).

Net als de laptop, vooral populair onder weinig fervente boekenlezers zoals mannen, worden de tablet en smartphone vermoedelijk niet aangeschaft met de intentie om e-boeken te gaan lezen. Deze activiteit wordt pas in tweede instantie ontplooid, en vindt plaats náást de andere mogelijkheden die de multifunctionele gadgets bieden (Bakker, 2013).

Genrevoorkeuren

Digitale romans, novelles, korte verhalen en andere fictieboeken zijn het populairst onder oudere mensen en vrouwen. Jongere mensen en mannen hebben juist een voorkeur voor fictieboeken met interactieve en multimediale extra's, zoals hyperlinks, filmpjes en geluidsfragmenten (Bakker, 2010; Stichting Marktonderzoek Boekenvak/GfK, 2012.2).